เรื่องเล่าในพื้นที่

เชื่อหมอ รู้สู้บุหรี่ไฟฟ้า

ถาม-ตอบ หมอประกิต

มีนักวิชาการไทยหลายคนสนับสนุนการสุบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ธรรมดา

การระบาดของโรคปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในอเมริกาเกิดจากผสมสารสกัดกัญชา

รายงานจาก FDA อเมริกา จากล้างปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า 51 รายพบวิตามินอีอซิเตท 48 รายสรุปได้ว่ามีส่วนที่ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิต

อยากทราบคดีที่รัฐบาลอเมริกา ฟ้องศาลเอาความผิดกับบริษัทบุหรี่

ในอเมริกามีการฟ้องบริษัทบุหรี่เต็มไปหมด ทั้งโดยรัฐบาลและเอกชน คดีใหญ่ๆ ที่ฟ้องโดยหน่วยงานรัฐบาลมี 2 คดี คือ อัยการของทั้ง 51 รัฐ และคดีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องบริษัทบุหรี่ ข้อหาผิดกฎหมายอั้งยี่

ทำไมสนามบินเสียมเรียบจึงมีป้ายแจ้งว่า ให้นำบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

เพราะมีกรณีบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋าเดินทางระหว่างการขนถ่ายกระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบิน

จำนวนคนไทยค่อยๆ ลดลง แต่จำนวนคนที่ตายจากการสูบบุหรี่ยังเพิ่มขึ้น เพราะอะไรครับ

แม้ว่าจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่จะไม่เพิ่มขึ้น ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่คนที่สูบบุหรี่ที่มีอายุมากขึ้นค่อยเพิ่มขึ้น