เรื่องเล่าในพื้นที่

ถนนคนเดิน คนม่วน ปลอดควันบุหรี่ ณ เชียงราย

ถาม-ตอบ หมอประกิต

ข่าวที่จะมีการขึ้นภาษีบุหรี่อีก คุณหมอคิดว่าใครได้ ใครเสีย?

ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะไม่มีนิโคติน แต่ทำไมขายหมากฝรั่งและแผ่นแปะนิโคตินได้

หมากฝรั่งและแผ่นแปะนิโคติน ขึ้นทะเบียนเป็นยาที่ใข้ในการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ผ่านการควบคุมมาตรฐานที่เข้มงวดเหมือนยา

จะแนะนำคนที่เปลี่ยนจากสูบบุหรี่ธรรมดามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไร

คนที่สมควรจะใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลุ่มเดียวคือ คนที่ต้องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่ธรรมดา

ผู้คนจะรู้ได้อยางไรว่า อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาสูบปลอดภัยหรือไม่?

นพ.ใหญ่ (กระทรวงสาธารณสุข) สรุปว่า นิโคตินสามารถทำอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาได้ เรามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ปรุงกล่ิน รส

ผมคุมน้ำตาลได้ดี แต่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ คงไม่เป็นไรใช่ไหม

เป็นครับ การที่เส้นเลือดทั่วร่างกายค่อยๆ แข็งตัว และรูเส้นเลือดค่อยๆ ตีบลง เสี่ยงที่จะเกิดการแข็งตัวและตีบตัน