ถาม-ตอบ หมอประกิต

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานควบคุมยาสูบในพื้นที่ กทม - 5 เม.ย.62

ความสำคัญของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

ความสำคัญของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ - 13 ก.ค.60

ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ - 13 ก.ค.60

เหลียวหลัง แลหน้า การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

เหลียวหลัง แลหน้า การควบคุมยาสูบในประเทศไทย

บทความ เพาเวอร์พอยต์ 2557

บทความ เพาเวอร์พอยต์ 2557

ความไม่รับผิดชอบของบริษัทบุหรี่

ความไม่รับผิดชอบของบริษัทบุหรี่

ย้อนวันวาน...งานควบคุมยาสูบ

วารสาร Smart ปีที่ 20 ฉบับที่ 209 ประจำเดือนมกราคม ฉบับพิเศษ

เพาะเมล็ดพันธ์ุ Gen Z Strong : เลือกไม่สูบ

วารสารเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 208 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 เรื่องเด่น "เพาะเมล็ดพันธ์ุ Gen Z Strong : เลือกไม่สูบ"

วารสาร Smart ฉบับที่ 206 เม.ย.-มิ.ย.2561

ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ"