นางงามปลอดบุหรี่ ป๊อป อารียา สิริโสภา ถ่ายโปสเตอร์ "ผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่"

 

ปี พ.ศ.2538 อาศัยเวทีนางงามสร้างค่านิยม "หญิงไทยไม่สูบบุหรี่" มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้เชิญคุณ ป๊อป อารียา สิริโสภา นางสาวไทยปี พ.ศ.2537 มาถ่ายโปสเตอร์สร้างกระแสการรณรงค์ด้วย