นางงามปลอดบุหรี่ หมอเบิร์ท อภิสมัย ศรีรังสรรค์ พรีเซนเตอร์ "หญิงไทยไม่สูบบุหรี่" ขึ้นปกวารสาร Smart ฉบับปฐมกฤษ์ ปี พ.ศ.2542