บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย-ไร้อันตราย เป็นเพียงวาทกรรมของบริษัทบุหรี่เท่านั้น

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) แถลงข่าวเปิดผลสำรวจทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าและสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยกับการรับข้อมูลและวาทกรรมสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ณ โรงแรมอัศวิน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สสส. และสถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือศูนย์การเรียน 6 แห่ง บรรจุเนื้อหาภัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลักสูตร

สสส. และสถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือศูนย์การเรียน 6 แห่ง
บรรจุเนื้อหาภัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลักสูตร หลังข้อมูลชี้ผู้เรียนกว่าร้อยละ 50 ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

รวมพลัง ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ : บุหรี่ทำลายสิงแวดล้อม

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.ราชบุรี จัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญว่า “บุหรี่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม”

“ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” นครนายกสู่การเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

จังหวัดนครนายกก้าวสู่การเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเพื่อลมหายใจที่ดี โดยมีสโลแกนว่า “ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่งในจังหวัดนครนายกประกาศจุดยืน เป็นเขตปลอดบุหรี่

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2565

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ : บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย จัดการสัมมนาภาคีเครือข่าย และแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ขึ้น รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี และผ่านระบบ Zoom โดยคำขวัญคือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมกับจุดจัดการเพชรบูรณ์ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน 47 แห่ง

สพม.เพชรบูรณ์ และจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และบูรณาการสุขภาวะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

โรงเรียนวัดปากบ่อ เคลื่อนงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เคลื่อนการดำเนินงานใน 7 มาตรการเพื่อสู่เป้าหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

เดินหน้ารณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างความรู้เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันยุวทัศน์ฯ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสถานศึกษา เดินหน้าสร้างองค์ความรู้
เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เร่งลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อช.เขาพนมเบญจา ทำบันทึกข้อตกลง MoU ปลอดบุหรี่ สู่ทิศทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพปลอดบุหรี่ วิถี New Normal

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ.เมือง จ.กระบี่ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลทับปริก เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z อุบลฯ จากรุ่น สู่รุ่น

กลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z ใน 2 อำเภอ อำเภอเมือง และอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในจังหวัดอุบลให้เข็มแข็งยิ่งชึ้น

มาทำความรู้จักกับโรคปอดรั่ว

จากข่าวที่ ตลกโป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ป่วยด้วยอาการปอดรั่ว ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
มาทำความรู้จักกับโรคปอดรั่ว ว่าเป็นอย่างไร? ป้องกันได้อย่างไร

เพื่อเกาะลันตาปลอดบุหรี่ จ.กระบี่

ติดป้ายรณรงค์ "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง" ใส่ใจสุขภาพของผู้ใช้บริการ บนแพขนานยนต์ ข้ามไปเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันสายตาโลก (World Sight Day) มาดูแลดวงตากันเถอะ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันสายตาโลก และปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม จัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพราะอยากให้ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของดวงตา และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสายตาของเรา

ขยาย และขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่

บทบาทสำคัญในการจัดการงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น คือการขับเคลื่อนด้วยองค์กรที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย หรือสมาพันธ์ระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการควบคุมยาสูบได้ลึกและรอบด้านมากที่สุด

ชวน อปท. มาเป็นครู ก ช่วยคนเลิกบุหรี่ ในชุมชน

ผ่านไปแล้วสำหรับ การอบรมพัฒนาทักษะส่วนบุคคล : การบำบัดโรคติดยาสูบ ใน “บทบาทครู ก เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน” ภายใต้การขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผศ.พว.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาวิชาการมูลนิธิรณรงค์ฯ

เครือข่ายครู พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์

“ชุดการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์” เพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ ให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่

สสส.จับมือ เคเบิลทีวี 50 สถานี เปิดเวทีเสริมสุขภาพพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมสุข

เปิดเวทีแลกเปลี่ยน ภายใต้หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์...เปลี่ยนสังคม ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” ผ่านระบบประชุม Zoom Meeting ทุกวันจันทร์ - อังคาร ตลอดเดือนกันยายน 2564

การบูรณาการงานควบคุมการบริโภคยาสูบของภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบ (Mapping) ในสถานการณ์โควิด – 19 10 จังหวัด ต้นแบบ

วันนี้ 18 กันยายน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดการสัมมนาออนไลน์การบูรณาการงานควบคุมการบริโภคยาสูบของภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบ (Mapping) ในสถานการณ์โควิด – 19 10 จังหวัด ต้นแบบ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

รมช.สธ. ยันจัดสรรวัคซีนครบ ชี้ ฉีดแล้วต้องเลิกสูบบุหรี่-ดื่มเหล้า ลดความเสี่ยง ช่วยให้มีประสิทธิภาพ

สถาบันยุวทัศน์ฯ-สสส. หนุนเร่งฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา รมช.สธ. ยันจัดสรรวัคซีนครบทุกกลุ่ม ชี้ ฉีดวัคซีนแล้ว ต้องเลิกสูบบุหรี่-ดื่มเหล้า ลดพฤติกรรมเสี่ยง ช่วยควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ