สองหนุ่ม พรีเซนเตอร์วันงดสูบบุหรี่

คอลัมน์จับกระแส

เป็น 2 หนุ่มวัยรุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพรีเซนต์เตอร์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 เบิ้ล ปทุมราช หรืออาทิตย์ หอมน้อย เนตไอดอล ขวัญใจวัยรุ่นที่โด่งดังจากการร้องเพลงผ่านยูทูปมียอดวิวเป็นร้อยๆ ล้านวิว และ ทอย ปฐมพงศ์ เรือนใจดี นักแสดงช่อง GMM25 เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นวัยรุ่นรักดี มีความสามารถ จะได้เข้ารับโล่ประกาศเกียตริคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการไม่สูบบุหรี่ 

เบิ้ล ได้เปิดเผยถึงความรู้สึก "ผมรู้สึกดีใจและต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขที่ได้คัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ในวันงดสูบบุหรี่โลก และเป็นตัวแทนวัยรุ่นในการรณรงค์ให้ห่างไกลบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ไม่มีประโยชน์ มีแต่โทษ เป็นภัยทัั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง นอกจากจะทำให้สุขภาพแย่แล้ว ยังสิ้นเปลืองอีกด้วยครับ ผมเคยสูบมาประมาณ 1 ปีเป็นประสบการณ์ตรงว่ามันมีผลเสียอย่างไรบ้าง และผมก็เลิกมันมาได้ 7 ปีแล้วครับ บางคนคิดว่าสูบแล้วเท่ กลัวจะเข้ากลุ่ม กับเพื่อนไม่ได้ ผมว่าไม่จริงเลย ยังมีกิจกรรมมากมายที่จะทำให้เรามีสังคม มีเพื่อนดีๆ เช่น การออกกำลังกาย การเล่นดนตรี ผมอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นต่อๆ ไปครับ"

ทอย  "รู้สึกดีใจที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคใหม่ เป็นกระบอกเสียงเชิญชวนเยาวชนได้ ลด ละ เลิกบุหรี่ อยากให้ร่วมกันรณรงค์เยอะๆ และหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เท่ได้โดยไม่ต้องไปสูบบุหรี่ ซึ่งปกติผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว ก็จะออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง ฟิตหุ่นให้ดูดี เพราะการสูบบุหรี่มีแต่ผลเสีย ทำให้แก่เร็ว ปากคล้ำ และยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพองและอีกหลายๆ โรคมีแต่ทำลายสุขภาพ สำหรับใครที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ อยากให้ใช้วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเร่ิมต้นที่ดี ค่อยๆ ลด จนสุดท้ายเลิกเลย หรือต้องการกำลังใจ หาที่ปรึกษา โทร 1600 สายด่วนเลิกสูบบุหรี่ เป็นกำลังใจให้นะครับ"  

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560