ภารกิจ "End Game" เพื่อชาว Gen Z Strong : คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

คอลัมน์สารจากเยาวชน 

เราดูแล Gen Z ดีหรือยัง 

ขณะนี้มีเยาวชนอายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 353,898 คน เด็กไทยที่สูบบุหรี่ทุกๆ 10 คนนั้น 7 คนจะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต และจากสถิติที่พบว่า เยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี หรืออายุน้อยกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่อย่างไม่ขาดสาย ดังนั้น การป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่ง 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ ถามว่าน่าเป็นห่วงหรือไม่ ก็ยังคงเป็นที่กังวลอยู่ไม่ใช่น้อย แต่ก็ลดความกังวลไปได้บ้าง เพราะขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่ออกมา เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างแท้จริง หากมีการบังคับใช้ได้ตามที่กฎหมายกำหนด ประเทศไทยจะลดอัตราการสุูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนได้อย่างจริงจัง อีกทั้งภาคีเครือข่ายก็มุ่งประเด็นรณรงค์ไปที่กลุ่มเด็ก สร้างความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้ชาว Gen Z  ประกอบกับภาคีเครือข่ายก็มีโครงการต่างๆ ที่ช่วยคนติดบุหรี่ให้เลิก อย่าง "โครงการ 3 ปี 3 ล้าน เลิกบุหรี่ทั่วไทย" ก็จะยิ่งสร้างความตระหนักและสร้างต้นแบบดีๆ ให้สังคมอีกด้วย 

Next Step ของการปิดเกมในครั้งนี้คงไม่ไกลเกินฝันหาก "ภาคีเครือข่าย" ทั้งภาคผู้ใหญ่และเด็กเยาวชน มีความเข้มแข็งต่อเนื่อง สำคัญที่สุดการปิดเกมครั้งนี้จะไม่เพียงทำให้ Gen Z เป็น Gen Strong ไม่สูบบุหรี่แล้ว แต่มันยังส่งผลให้ประเทศชาติเจริญขึ้นอีกนานานัปการ ทั้งแง่มุมของสุขภาพ พัฒนาการทางสมอง หรือระบบงบประมาณของภาครัฐ เพราะบุหรี่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนา

ฝากบทความสั้นๆ นี้เป็นกำลังใจให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วน มีกำลังใจเพื่อต่อสู้กับ "บุหรี่" จนกว่าจะหมดจากประเทศไทยนี้ครับ 

บริษัทบุหรี่เล็งเป้าไปที่ Gen Z ข้อมูลชัดเจนจากเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ 

"เยาวชน" เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของธุรกิจยาสูบ เพราะเขาต้องการลูกค้าใหม่มาทดแทนผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ จนป่วยและตายหรือเลิกสูบ บริษัทบุหรี่ได้ประกาศไว้ชัดเจนว่า "เยาวชนในวันนี้ คือลูกค้าประจำคนสำคัญของเราในวันพรุ่งนี้" 

(นายไมเคิล อี จอห์นสตัน นักวิจัยของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส) 

บทความโดย พชรพรรษ์​ ประจวบลาภ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 26 มิถุนายน 2560