เลิกดูด (บุหรี่) หันมาดื่ม (นม)

คอลัมน์แขกรับเชิญ

เปิดดูปฏิทินจะพบว่า มีวันซึ่งเป็นวันรณรงค์มากมาย วันรณรงค์อย่างน้อยๆ ก็ทำให้เราได้ระลึกถึง เช่นเดียวกับบทความนี้ ของอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ได้เขียนถึงวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม รณรงค์ ลด ละ เลิก และวันที่ 1 มิถุนายน วันรณรงค์ดื่มนมโลก ที่ทุกๆ ปี ก็จะมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทั้งสองเรื่องนี้ ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตเราจึงขอหยิบยกมาขยายความ

"บุหรี่เป็นส่ิงเสพติดร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งเสพติดเพียงชนิดเดียวที่สามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมาย ทุกวันนี้ตัวผมเองยังหาคำตอบให้คนที่ถามผมไม่ได้ว่า ทำไมทุกประเทศทั่วโลกจึงไม่ยอมทำสนธิสัญญา พร้อมใจกันปิดโรงงานผลิตบุหรี่ ใครตอบผมได้บ้างครับ" 

บุหรี่ไม่ได้ทำลายเฉพาะคนสูบซึ่งเป็นนักสูบมือที่ 1 แต่ถ้าคุณสูบบุหรี่ใกล้คนอื่นที่เขาเอามือปิดจมูกด้วยความเหม็น แต่ก็มิอาจปิดมิดพอที่ควันพิษร้ายจะไม่เข้าสู่ร่างกายเขาได้ เขามีความเสี่ยงตายพอๆ กับคนสูบ ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้สูบ และย่ิงน่าเวทนาและสงสารยิ่งไปกว่านั้นคือ คนที่ไม่รู้ตัวเลยว่าสารนิโคติน สารทาร์ และอีกเป็นร้อยๆ สารพิษ จะเข้าสู่ตัวเขาและทำให้เขาป่วยจนเสียชีวิตไปด้วย เพียงเพราะคนสูบที่อาจเป็นพ่อหรือคนใกล้ชิดสูบบุหรี่นอกบ้าน 

นักสูบที่มีลูกทั้งหลาย จงเพ่งมองไปที่แววตาลูกน้อยอันไร้เดียงสา แล้วถามตัวเองเพื่อหาทางเลือก 2 แพร่งคือ "เราจะยังสูบบุหรี่ต่อไปเพื่อฆ่าเขา หรือเราจะหยุดสูบบุหรี่เพื่อให้เขามีชีวิตอยู่

เลิกดูดบุหรี่แล้วหันมาดื่มนม มันเป็นคนละเรื่องเดียวกัน เพราะเกิดผลต่อสุขภาพเหมือนกัน แต่เป็นผลตรงกันข้ามที่บุหรี่ คือตัวทำลาย แต่นมคือตัวเสริม คนไทยยังดื่มนมน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเซียอย่างมาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น เหตุผลที่สำคัญอาจมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างค่านิยมให้คนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กตระหนักรู้ว่านมคือ อาหารเสริมสุขภาพ ที่ทุกคนต้องดื่มส่งผลให้เด็กไทยมีส่วนสูงเฉลี่ยตํ่ากว่ามาตรฐานสากล และจะส่งผลระยะยาว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในวัยผู้ใหญ่

แน่นอนที่สุด กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และยูนิเซฟ ได้รณรงค์ตลอดมาว่าเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ต้องกินนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นเร่ิมให้อาหารอื่นตามวัย พร้อมให้กินนมแม่ควบคู่กันไปจนถึง 2 ขวบ หรือมากกว่านั้น เพราะนมป็นอาหารที่ให้สารอาหาร ที่ร่างกายต้องการมากมาย โดยเฉพาะโปรตีน แคลเซียม วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ 

คนที่เลิกบุหรี่ได้ คุณคือคนที่ชนะใจตนเอง ได้ครั้งที่ยิ่งใหญ่และน่ายกย่องยิ่ง แต่เด็กหรือคนที่จะริสูบบุหรี่ แล้วหักห้ามใจตนเองได้ คุณคือผู้วิเศษที่ค้นพบสัจธรรมได้ด้วยตนเอง คนที่ดื่มนมอยู่แล้วจงดื่มต่อไป คนที่ดื่มไม่ได้ หัดได้ไม่ยาก ลงมือปฏิบัติกันตั้งแต่วันนี้ เริ่มต้นได้ทุกวันครับ 

ข้อมูลโดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ คอลัมน์ ทอล์คออฟเดอะทาวน์ มติชน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2506