ส.ทร ยกพลขึ้นบก ร่วมปกป้อง Gen Z : ไม่สูบ

คอลัมน์พลังสือมวลชนร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

 "เวลาออกเรือ อยู่กลางทะเลก็จะมีบุหรี่เป็นเพื่อน เลยจะเป็นค่านิยมตามๆ กันมา" เสียงจากทหารเรือท่านหนึ่ง ในการสัมมนา 

มติที่ประชุมสหประชาชาติ พ.ศ.2554 ว่าด้วยการลดภาระโรคเรื้อรัง : หนึ่งในมาตรการคือ ให้เร่งดำเนินการตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ โดยมีเป้า คือ ลดอัตราการสูบบุหรี่ลง 30% ภายในปี 2568

มติที่ประชุมสหประชาชาติ พ.ศ.2558 ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน : หนึ่งในมาตรการคือ ให้เร่งดำเนินการตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือ 15 สถานีทั่วประเทศไทยจำนวน 44 คน เพื่อให้ข้อมูลเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และร่วมสร้าง Gen Z  : ไม่สูบ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า

 

สื่อกองทัพทหารเรือมีจุดแข็งคือ มืสื่อของกองทัพอยู่แล้วทั้ง วิทยุ ทีวี สื่อโซเชียลมีเดีย ทั้ง facebook  line fanpage ทีวีออนไลน์ จึงไม่ยากที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์บุหรี่ไปเสริม และเข้าไปผนวกกับรายการที่มีอยู่ สื่อทุกท่านมีความตืนตัว และยินดีร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ 

จากการร่วมสัมมานาหนึ่งวันหนึ่งคืน ต่างได้ระดมความคิดเห็นได้ข้อสรุปคือ 

1.มีการเชื่อมระหว่างสื่อของทหารเรือกับสื่อของหน่วยงานในจังหวัด เช่น มหาลัยราชภัฏฯ สื่อท้องถิ่น เพื่อทำงานประสานกัน

2.จะได้นำข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปประชาสัมพันธ์ต่อ ในทุกสื่อที่มีอยู่ในมือ 

3.สำหรับสื่อทหารอุบล จะได้นำข้อมูลเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไปเผยแพร่ต่อ ด้วยเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดน

4.นำบุคคลที่เป็นเนตไอดอล มาร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง Gen Z เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

5.ให้เด็กๆ กลุ่ม Gen Z มาร่วมจัดรายการหรือออกรายการทีวี มีการจัดประกวดทำคลิปรณรงค์เพื่อให้มีส่วนร่วมและปลูกฝังสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่  และนำคลิปที่ชนะเลิศนำไปเป็นสื่อรณรงค์เผยแพร่ เด็กจะเกิดความภูมิใจ

6.สำหรับสื่อสวนกลางของ ทร. ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข่าวสารสู่ส่วนอื่นๆ อยู่แล้ว จะได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเน้นไปที่สื่อโซเชียลเป็นหลักให้เข้าถึงกลุ่ม Gen Z

7.สำหรับสถานีที่พัทยา คลื่นคลอบคลุมพื้นที่ได้กว้างทั่วถึงทั้งภาคตะวันออก และภาคเหนือถึงจ.อยุธยา ก็จะใช้จุดแข็งนี้ ในการเผยแพร่ข่าวสารให้มากที่สุด

8.ที่จังหวัดสงขลา จะมีจุดแข็งมีคลื่นทั้งสองระบบ คือ AM และ FM ก็จะได้กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม 

9.ผนวกเรื่องบุหรี่เข้าไปในการเข้าค่ายอบรมเรื่องยาเสพติด และแทรกเข้าไปที่การเปิดรับสมัครจ่านายเรือใหม่ ให้ความรู้เรื่องบุหรี่      

10.อัดสปอตวิทยุ เป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้ติดหูในเรื่องพิษภัยบุหรี่

11.ทำงานเชื่อมประสานกับสื่อของกองทัพบก สื่อท้องถิ่น และสื่อตำรวจ โดยเฉพาะสื่อทหารภาค 3 ที่พิษณุโลกที่ได้จัดทำไปแล้ว ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  

12.ลงพื้นที่ ให้ความรู้กับแม่ค้าในชุมชน ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ให้รับทราบทั่วกัน 

และเป็นที่น่ายินดี สำหรับมูลนิธิรณรงค์ คือ สื่อทหารเรือหลายท่านที่สูบบุหรี่ ก็ได้ประกาศตัวในที่ประชุมว่าจะเลิกและจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกบุหรี่ให้กับคนที่เป็นแฟนรายการ นับเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในการสัมมนาครั้งนี้ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ smartonline

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560