รณรงค์สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่

คอลัมน์สารจากเยาวชน

ภายหลังพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดแถลงข่าวการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ก่อนวันบังคับใช้ เพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบ และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (ยทก) ร่วมเดินหน้าสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ในเรื่อง 1.ห้ามขายบุหรี่ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.ห้ามใช้ จ้าง วานหรือยินยอมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายบุหรี่ 3.ห้ามแบ่งซอง แยกมวนขาย 4.ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากร้านสะดวกซื้อต่างๆ จึงได้ลงพื้นที่ร้านสะดวกซื้ดต่างๆ ในเขตวัฒนา 

ทั้งนี้ เครือข่ายยุวทัศน์ ฯ อยากฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกฎหมายดังกล่าวเร่งรัดการจัดทำคู่มือหรือออกกฎหมายลูกเพื่อรองรับมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย และต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับปรับเป็นตัวอย่าง เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม "ปลอดบุหรี่" 

ข้อมูลโดย พชรพรรษ ประจวบลาภ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด