โพลล์ชี้ พ.ร.บ.ยาสูบใหม่ เอานักสูบหน้าใหม่อยู่หรือไม่อยู่ ?

คอลัมน์เก็บมาฝาก

การสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน 1,250 ตัวอย่าง กระจายช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในประเด็นต่างๆ

- การห้ามขายบุหรี่่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีการรับรู้ ร้อยละ 77.44  ไม่รับรู้ ร้อยละ 22.56

- ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ มีการรับรู้ ร้อยละ 65.20 และไม่รู้ ร้อยละ 34.80

- ห้ามโฆษณา/สื่อสารทำการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต ส่วนใหญ่รับรู้ ร้อยละ 59.82 ไม่รับรู้ร้อยละ 40.18

- ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีก รับรู้ ร้อยละ 68.45  และร้อยละ 31.55 ไม่รับรู้ 

- ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน ส่วนใหญ่รับรู้ ร้อยละ 67.65 และไม่รับรู้ ร้อยละ  32.35

- ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพิ่มปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนใหญ่รับรู้ ร้อยละ 84.88 และร้อยละ 13.52 ไม่รับรู้ 

เมื่อถามว่ากฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้  จะช่วยลดการเข้าถึงหรือปัญหาการสุบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 18.08 เชื่อว่าช่วยได้มาก ร้อยละ 50.56 คิดว่าช่วยได้ระดับหนึ่ง และร้อยละ 25.84 เชื่อว่าช่วยไม่ได้เลย 

กฎหมายใหม่ฉบับนี้ยังมีข้อห้าม คือ ห้ามขายในเขตวัด สถานปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาล ร้านขายยา สถานศึกษา สวนสาธารณะ/ สวนสัตว์ / สวนสนุก หากมีการฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 40,000 บาท  นอกจากนี้ยังบังคับให้เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกปรับไม่เกิน 3,000 บาท

ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ และการศึกษาในหัวข้อกฎหมายนี้ จึงมีความจำเป็นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความร่วมมือในปฏิบัติ การบังคับและจับ ปรับอย่างจริงจัง  เชื่อว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะสามารถป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ต่อเด็ก และช่วยให้คนเสพติดน้อยลง เกิดเป็นความยั่งยืนได้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน...

ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้านสะดวกซื้อในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทางด้านผู้บริหารได้ออกมาชี้แจงว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฏหมายใหม่อย่างเคร่งครัด โดยได้ทำการปิดเป็น 3 ชั้นคือ ปิดบริเวณชั้นวางบุหรี่หลังเคาน์เตอร์คิดเงิน และปิดแต่ละชั้นวาง ปิดรวมท้ั้งแผง เพื่อไม่ให้ลูกค้ามองเห็นทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด