ครูวิทยากร บทบาทสำคัญเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

คอลัมน์รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในครูแกนนำ 22 จังหวัด 110 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น

เป็นการเสริมข้อมูลความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบ กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  การสื่อสารอย่างมีพลัง กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ อย่างเช่นการผลิตบุหรี่ไฟฟ้า จริงใจหรือไก่กา เทคนิคการใช้สไลด์และการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้งานจริง  เป็นข้อมูลใหม่ที่จะได้นำไปเผยแพร่ต่อ และการฝึกปฏิบัติจริงกับบทบาทการเป็นวิทยากรเพื่อนำไปขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์ในโรงเรียนและเขตพื้นที่ต่อไป 

หลังจากได้ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพแล้ว ครูแกนนำยังได้ร่วมกันระดมความคิด "ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่" ซึ่งคุณครูต่างก็ให้คำมั่นสัญญาที่จะนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปต่อยอด และนำไปใช้ในบทบาทของครูแกนนำ พัฒนาและขยายผลให้ได้มากที่สุด เป็นประโยชน์มากๆ กับครูมากที่จะได้นำไปใช้ได้จริง

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  

เอกสารดาวน์โหลด