ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออกชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายบุหรี่ใหม่

คอลัมน์เก็บมาฝาก

สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก โดยศูนย์เยาวชน Gen Z และศูนย์สื่อสร้างสรรค์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน Gen Z Gen Strong และส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ระดับจังหวัดปราจีนบุรี

โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากนายครรชิต ใจยงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆ Gen Z ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

ภายในงานฯ มีการจัดเสวนาสร้างความตระหนักรู้เรืื่อง บหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การจัดทำสถานการณ์ ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายครู โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายเยาวชน Gen Z  จากสถานศึกษาทุกแห่งในเขตจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน Gen Z จังหวัดปราจีนบุรี  ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 4 สิงหาคม 2560