"พิษบุหรี่ไฟฟ้า ร้ายแรงต่อระบบไหลเวียนเลือด และหลอดเลือดหัวใจ"

คอลัมน์นานาทัศนะ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ในการประชุม Cardiovascular Aging New Frontiers and Old Friends ได้เปิดเผยการศึกษาทดลองการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในหนูทดลอง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาร์ค โอลเฟิรท์ (Mark Olfert) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา พบผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เกิดความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ส่งผลเฉียบพลัน และระยะยาว 

การทดลองได้แบ่งหนูออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับไอจากบุหรี่ไฟฟ้าระยะสั้นคือ 5 นาที แค่เพียงครั้งเดียว กับกลุ่มที่ได้รับไอจากบุหรี่ไฟฟ้าระยะเวลายาว 4 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วันติดต่อกัน 8 เดือน โดยใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ารสคาปูชิโนที่มีสารนิโคติน 18 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลการทดลอง พบว่า ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่หนูได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้า 5 นาที ขนาดเส้นเลือดจะหดตัวเล็กลง 31% ทำให้ความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดลดลง 9% ขณะที่กลุ่มหนูที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาว พบว่า การแข็งตัวของหลอดเลือดใหญ่ในอกมีค่าสูงขึ้น 2 เท่าครึ่งของกลุ่มหนูที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้า แสดงว่าภาวะหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นลดลง หมายถึงระบบไหลเวียนเลือดและหลอดเลือดเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบในมนุษย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายได้ 

ข้อมูลโดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 1 กันยายน 2560