"ต้อนรับศักราชใหม่กับเว็บไซต์ smartonline" พบกัน "ง่ายขึ้น เร็วขึ้น"

www.ashthailand.or.th/smartonline

ในปีที่ 18 วารสาร SMART จึงได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารตามเทคโนโลยี ที่ทุกวันนี้ ทุกคนจะมีอวัยวะชิ้นที่ 33 เพิ่มขึ้น นั่นก็คือ มือถือ SMART Phone ที่กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน ก็เหมือนอยู่ใกล้ ทุกความเคลื่อนไหวเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จะถูกเชื่อมต่อกับเครือข่ายนักรณรงค์ผ่าน www.ashthailand.or.th/smartonline

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของมูลนิธิรณรงค์ฯ และเครือข่ายนักรณรงค์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้ทุกวัน  ผ่าน www.ashthailand.or.th/smartonline และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วผ่านมือถือของท่าน

เอกสารดาวน์โหลด