โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่

คอลัมน์ : บ้านปลอดบุหรี่

ปกป้องเด็ก Gen Alpha จากอันตรายของควันบุหรี่

การปกป้องเด็กเล็กจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ ​ให้เด็กได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วยการรณรงค์ให้ "ที่บ้านปลอดบุหรี่" และ "ที่โรงเรียนให้ปลอดบุหรี่" ซึ่งเป็นสถานที่เด็กอาศัยอยู่นานที่สุดในชีวิตประจำวัน เป็นการปกป้องเด็กจากการได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีให้เด็กในอนาคต ด้วยการรณรงค์คนใกล้ชิด ผู้ปกครองและคุณครู ไม่สูบบุหรี่ให้เห็น

Gen Alpha คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2553 หรืออายุต่ำกว่า 7 ปี เป็นต้นไป ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บทบาทสำคัญจึงอยู่ที่ครูในการร่วมสร้างค่านิยมและปลูกฝังการไม่สูบบุหรี่ให้กับเด็กๆ กลุ่มนี้

โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) จ.อำนาจเจริญ หนึ่งในเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมอบรมการทำกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็ก Gen Alpha จากควันบุหรี่ หลังจากได้ผ่านการอบรมจึงมีแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น โดยการจัดสถานที่โรงเรียนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย มีการสอดแทรกประเด็กเกี่ยวกับบุหรี่ในการเรียนการสอนด้วยการเล่านิทาน การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับคนในชุมชน ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงผู้ปกครองในการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ ด้วยการสูบบุหรี่นอกบ้านเพื่อปกป้องลูกหลานจากควันบุหรี่ ขณะเดียวกันเมื่อเกิดความยุ่งยากในการสูบจะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ในอนาคตของเด็กๆ อีกด้วย ....

มาร่วมกันเป็นครอบครัวปลอดบุหรี่ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ให้หมดไปจากประเทศไทย ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน ต้องขอขอบคุณเรื่องราวและภาพกิจกรรม โดยคุณครูเกยูร คำมูล และคุณครูกนกกาญจน์ เนตรจินดา จากโรงเรียนอนุบาลพนา 

ที่มา : เครือข่าย Gen Alpha โรงเรียนอนุบาลพนา (อุมวิทยากร) อำนาจเจริญ

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม : www.ASHThailand.or.th

ร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่กับเรา : http://www.smokefreeschool.net/

ติดต่อขอรับสนับสนุนสื่อรณรงค์จากเรา ฟรี!! : www.smokefreehome.or.th

#โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) #โรงเรียนปลอดบุหรี่ #ร่วมปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ #บ้านปลอดบุหรี่

Smartnews เผยแพร่ 23 กันยายน 2563