"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด"

คอลัมน์ : ปกป้อง Gen Alpha จากควันบุหรี่

"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่และยาเสพติด"

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปกป้องเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ และยาเสพติด เดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเล็งเห็น "เยาวชน" คือ กำลังขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องในอนาคต

เรื่องของการรณรงค์ด้านสุขภาวะประชาชน ประเด็นบุหรี่และยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควันบุหรี่ที่ล่องลอย ส่งผลกระทบโดยตรงและเป็นอันตรายต่อตัวเด็กและต่อสังคม จากการสำรวจ พบว่า

ในสังคมปัจจุบัน การที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายและหลากลายช่องทาง อีกทั้ง บริษัทบุหรี่ได้ผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่ๆ ที่เรียกกันว่า "บุหรี่ไฟฟ้า" ที่มากับภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เท่ กับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่าไม่มีการเผาไหม้ เป็นบุหรี่ที่ปลอดภัย พร้อมกับควันบุหรี่ที่มากับกลิ่นเย้ายวนใจ และที่ร้ายแรงกว่านั้น คือ...ใช้เป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ธรรมดา แต่ในทางกลับกันจะติดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา สุดท้ายก็หันมาติดบุหรี่ธรรมดา กลับไปสู่วังวนเดิม เพราะไม่สามารถเลิกได้จริงทั้ง 2 ทาง

ดังนั้น การปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กับเด็ก จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ให้เยาวชนได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ โปรดร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต....

ขอบคุณข้อมูลและภาพกิจกรรม : คุณครูฮาดามี มะแอเดียน และคุณครูนลิณี หนูเรือง

ติดต่อขอรับสื่อรณรงค์ได้ที่ : www.smokefreezone.or.th

ร่วมเป็น Gen Z กับเราที่ : www.genzstrong.com

#เยาวชน #GenZStrongเลือกไม่สูบ #ร่วมปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ #โรงเรียนอนุบาลควนโดน

                             

smartnews เผยแพร่ 24 กันยายน 2563