ขยายแกนนำ Gen Z ภูเก็ต รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

Gen Z ภูเก็ต จากรู่นสู่รุ่น เพื่อภูเก็ตปลอดบุหรี่

การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen Z ภูเก็ตเป็นการต่อยอด Gen Z จากรุ่น 1 สู่รุ่น 2 เพื่อให้แกนนำเยาวชน Gen Z ได้คิดกระบวนการกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ด้วยตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านควบคุมยาสูบในจังหวัดภูเก็ต โดยแกนนำเยาวชนเอง ได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ตกเป็นเหยื่อของกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ ที่ออกมาหลอกล่ออย่างเช่น บุหรี่ไฟฟ้า ให้มีการเฝ้าระวังร้านค้าละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบในเรื่องการซื้อและการขายบุหรี่

โดยในครั้งนี้มี แกนนำเยาวชน GenZ Gen Strong จากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน จาก 5 โรงเรียน และ สภาเด็กและเยาวชน 2 พื้นที่ ได้แก่ ตัวแทนจาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมด้วย เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต และ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน อำเภอถลาง

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พ่อเมืองจังหวัดภูเก็ต ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติมาเปิดงาน ท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ พี่ ๆ สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ

ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวในการเปิดการอบรมว่า "เป็นกิจกรรมที่ดี จะได้ยกเอากิจกรรมเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้เป็นวาระของจังหวัดภูเก็ต และ ขอปวรณาตัว หากมีเวลาก็จะขอเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มขับเคลื่อนงาน และให้ทำงานแบบขยายผล คือ Gen Z 1 คนไปชวนเพื่อนมาอีก 2 คน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สร้าเป็นเครือข่ายช่วย นอกจากจะเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชนอีกด้วย และมีความยินดีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้การสนับสนุน จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เกิดเป็นสังคมภูเก็ตปลอดบุหรี่ และที่ต้องขอบคุณมากๆ คือ คุณครูที่ได้นำเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้"

  

จากใจรุ่นพี่ นายกันตวิชญ์ จุลศรี "พี่มอส" เป็น Gen Z ภูเก็ต รุ่นที่ 1 ผ่านการอบรมจากมูลนิธิรณรงค์ฯ ได้เล่าถึงการทำงานหลังจากได้ผ่านการอบรม

"หลังจากอบรมแล้วผมก็มีความรู้ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเรา คือ การที่บริษัทบุหรี่มีกลยุทธ์ออกมาล่อเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ว่าจริงๆ มีอันตราย นอกจากความเท่ รู้เรื่องกฎหมาย เมื่อรู้ทำให้เราอยากทำงานช่วยเพื่อนๆ ช่วยพี่ น้องในจังหวัดไม่ให้สูบบุหรี่ ดีใจที่จะมี Gen Z รุ่น 2 มาช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตปลอดบุหรี่ครับ"

 

น้อง "พิม" จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ก็ดีใจที่ได้มาเข้าร่วมอบรม ทำให้เรารู้เรื่องกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ที่ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามาให้เด็กวัยรุ่นสูบ เมื่อก่อนก็มีเพื่อนสูบ ก็เฉยๆ คิดว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย แต่จริงแล้วมีอันตรายเท่ากับบุหรี่ธรรมดา กลับไปจะไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและเรื่องกฎหมายห้ามซื้อ ขาย บุหรี่ กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ค่ะ"

  

น้อง "รักชาติ" จากโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ "ผมได้ความรู้ทั้งในเรื่องกฎหมาย เรื่องกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ และจะกลับไปทำกิจกรรมรณรงค์ที่กลุ่มโรงเรียนได้คิดว่า เบื่้องต้นจะกลับไปรณรงค์กับร้านค้าใกล้โรงเรียนเรื่องไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้รู้ประสบการณ์การรณรงค์จากรุ่นพี่ Gen Z รุ่น 1 สนุกและได้ความรู้ครับ"

Gen Z ภูเก็ต รุ่น 1 และ รุ่น 2 ผนึกกำลังสร้างสังคมภูเก็ตปลอดบุหรี่

ข้อมูลโดย สุขสันต์​ เสลานนท์

Smartnews เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2563