แรลลี่วัดนครนายกปลอดบุหรี่

คอลัมน์ 108 ไอเดียเจ๋ง SMART Online เดือนมกราคม 2560 

เที่ยววัด อิ่มบุญ ไร้ควันบุหรี่ ที่นครนายก

เครือข่ายบ้านปลอดบุหรี่นครนายก ร่วมกับ คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์ฯ มศว โดยการสนับสนุนสื่อจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

กิจกรรมแรลลี่วัดนครนายกปลอดบุหรี่ โดยมีรถกว่า 20 คันมาร่วมแรลลี่ไปตามวัดต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายวัด เข้าร่วมโครงการวัดนครนายกปลอดบุหรี่ ดังสโลแกนที่ว่า "เที่ยววัดอ่ิมบุญไร้ควันบุหรี่  เป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ แก่ภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และประกาศวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามกฎหมาย 

กิจกรรม "Walk rally Gen Z Gen Strong" เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และเป็น Gen Z จิตอาสาช่วยเลิกบุหรี่ จังหวัดนครนายก การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยบุหรี่ กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อหลวง กิจกรรมจิตอาสาชวนเพื่อนล้างห้องน้ำวัด กิจกรรม "จุดเทียนอาลัยพ่อและแปลอักษร" หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล กิจกรรมงานวัดปลอดบุหรี่ 100% มุ่งให้ Gen Z ได้สนุกสนานกับเกมส์ต่างๆ การได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมและวางแผนกิจกรรมรณรงค์ในครั้งต่อไป 

พวกเราขอเป็นตัวแทนของนักรณรงค์และคนทำงานช่วยเลิกบุหรี่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรง "ห่วงเด็กเยาวชนและประชาชนของพระองค์ที่ติดบุหรี่" โดยมีพระราชดำรัสในวันที่ 5 ธันวาคม 2547 พวกเราจะน้อมรับตามคำพ่อ ในการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ จนลมหายใจสุดท้าย 

ข้อมูลโดย สุขฎิพจน์  พรศรี