“ชงรัฐบาล” เร่งปราบเว็บไซต์พนันออนไลน์และเว็บไซต์จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

คอลัมน์ : จับกระแส

 

ชงรัฐบาล เร่งปราบเว็บไซต์พนันออนไลน์และเว็บจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และผู้นำนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เดินทางเข้าพบและร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี ในประเด็นการเร่งรัดปราบปรามเว็บไซต์เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ และเว็บไซต์ที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ภายหลังพบเว็บไซต์พนันออนไลน์และเว็บไซต์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ เด็กและเยาวชน

นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ได้เปิดเผยถึงข้อมูลจาก ศูนย์เฝ้าระวังธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย ภายใต้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พบเว็บไซต์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาภาษาไทย จำนวน 21 เว็บไซต์ มีสินค้าและรูปแบบสินค้าให้เลือกสูงถึง 8,154 แบบ (ชิ้น) และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook พบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายกว่า 85 ช่องทาง ขณะที่เว็บไซต์เชิญชวนให้เล่น พนันออนไลน์พบกว่า 558 เว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าและจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศไทย เหมือนกับกรณีพนันออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560 แต่เหตุใดยังมีการปล่อยให้มีการลักลอบกระทำความผิดอยู่มาอย่างต่อเนื่อง

“สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพ จึงมาหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมมาติดตามและเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหา เช่น ขอให้ดีอี รับเป็นเจ้าภาพหลักในการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์และเว็บไซต์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า, พัฒนาช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนที่มีความทันสมัยรวดเร็วและแสดงผลความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นต้น”

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังจากการประชุมร่วมกันว่า “ปัจจุบันกระทรวงดีอี ได้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลแล้วเป็นจำนวนหลายเว็บไซต์ ซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกุมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขณะที่เว็บไซต์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางกระทรวงฯ ก็ได้รับการแจ้งมาจากประชาชนเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ขณะนี้กำลังหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ยืนยันได้ว่าทางกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและทราบดีว่าทั้งปัญหาพนันออนไลน์และการแพร่ระบาดของเว็บไซต์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านั้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนด้วย และอยากฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทุกคนขอความร่วมมือหากพบเว็บไซต์กระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งมาได้ทาง Facebook อาสา จับตาออนไลน์ ซึ่งกระทรวงฯ มีนโยบายเร่งรัดดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงด้วย”

ข้อมูล : พชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขานุการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

Smartnews เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2563