เกาหลีเหนือ ผ่านกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

 

เกาหลีเหนือยกระดับการรณรงค์งดสูบบุหรี่

เกาหลีเหนือได้ผ่านกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เช่น สถานที่ราชการ ศูนย์การศึกษา โรงภาพยนตร์และโรงละคร และศูนย์การแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงกำหนดข้อบังคับต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยและมีวัฒนธรรมมากขึ้น สำหรับชาวเกาหลีเหนือ

โดยเมื่อวันที่ 13 พ.ย. สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือ ได้รายงานข่าวและเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัย การงดสูบบุหรี่ได้นำป้ายห้ามสูบบุหรี่และสื่อรณรงค์ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ จากข้อมูล ขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2013 ระบุว่า ผู้ชายเกาหลีเหนือเกือบครึ่งหนึ่ง (43.9%) นิยมสูบบุหรี่ ขณะที่ผู้หญิงจะไม่สูบเลย ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็มีการรณรงค์งดสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ เมื่อปี 2005

ถึงแม้ นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือจะสูบบุหรี่จัดชนิดมวนต่อมวน ซึ่งจะเห็นภาพของเขาพร้อมบุหรี่ในมือ ที่ปรากฏในสื่อของรัฐบาลบ่อยๆ  อย่างไรก็ตาม ขอเอาใจช่วยให้มาตรการห้ามสูบบุหรี่ประสบความสำเร็จ และทำให้ผู้นำเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวเกาหลีเหนือด้วย

ที่มา : PPTV Online

Smartnews เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2563