เทคนิคการสร้างพลังใจเพื่อช่วยสามเณรให้เลิกสูบบุหรี่

คอลัมน์ : รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่

 

เทคนิคการสร้างพลังใจเพื่อช่วยสามเณรให้เลิกสูบบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้รุกจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และช่วยเลิกสามเณรในโรงเรียนพระปรัยัติธรรม 4 โรงนำร่อง คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเสน่หา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชรญาณ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

จากประสบการณ์ในการบำบัดสามเณรให้เลิกสูบบุหรี่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้ง 4 โรง  ทำให้มีโอกาสในการพัฒนากระบวนการในการทำกลุ่มบำบัด เพื่อช่วยสามเณรให้เลิกสูบบุหรี่ สิ่งที่ยากที่สุดคือทำอย่างไร? ที่จะช่วยให้เขามีพลังใจที่เข้มแข็ง และประสบความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่อยู่ตรงนี้ เขาจะต้องต่อสู้กับความอยาก ความต้องการสูบ ซึ่งถ้าพลังใจไม่แน่วแน่ เข้มแข็งเพียงพอ อาจจะทำให้เขากลับไปสูบอีก

เทคนิคการสร้างพลังใจ ด้วยการใช้การวาดภาพเข้ามาสร้างจินตนาการ นำภาพในสมองออกมาเป็นภาพบนกระดาษ มีสองกิจกรรมที่นำมาใช้ในการทำกลุ่มบำบัด

กิจกรรมแรกคือ กิจกรรม My Life Map  ให้วาดภาพและระบายสีเพื่อเล่าเรื่องราวในชีวิตของตนเองออกมาเป็นภาพ ตั้งแต่เกิด เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเท่าไร เมื่อเรียนอยู่ชั้นใด ทำไมจึงเริ่มสูบ เคยเลิกสูบมากี่ครั้ง อะไรที่ทำให้อยากเลิกสูบ เลิกสูบแล้วได้อะไร เลิกได้นานที่สุดกี่วัน อะไรที่ทำให้กลับมาสูบอีกหรืออะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ ถ้าสามเณรเลิกบุหรี่ได้ใครจะเป็นบุคคลที่ดีใจที่สุดและภาพสุดท้ายคือเป้าหมายที่สูงที่สุดในชีวิต อาชีพที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็น เมื่อวาดเสร็จให้ผลัดกันเล่าเรื่องจากภาพให้เพื่อนฟัง กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดการทบทวนตนเองและสร้างเป้าหมายให้กับชีวิต

กิจกรรมที่ 2 คือ เส้นทางสู่ดวงดาว การที่เราจะทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยโจทก์ คือ ให้สามเณรจินตนาการเส้นทางที่จะผ่านไปนั้น มีอุปสรรคที่ขวางหน้าอยู่คือแม่น้ำซึ่งไหลเชี่ยวและมีสัตว์ร้ายมากมายรออยู่ จำเป็นต้องสร้างสะพานที่จะนำข้ามแม่น้ำไปสู่ธงชัยชนะที่รออยู่ข้างหน้า ให้วาดภาพแม่น้ำ และสะพานข้ามสร้างจากไม้ เหล็ก ปูน หรือวัสดุใดที่คิดว่าดี  ใช้เวลากี่วันในการสร้างสะพาน เมื่อสร้างเสร็จจะยืนอยู่จุดไหนของสะพาน ต้นทาง ตรงกลาง หรือปลายสะพาน ใกล้เส้นชัย ส่วนน้ำที่เชี่ยวมีสัตว์ร้าย แสดงถึงอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราไปไม่ถึงฝั่ง มีอะไรบ้าง ที่จะทำให้เราเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ และจะเอาชนะอุปสรรคนี้ได้อย่างไร? ส่วนบนท้องฟ้าคือปัจจัยบวกที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ มีพลังใจที่เข้มแข็งเดินผ่านสะพานที่แข็งแรงก้าวผ่านไปได้อย่างมั่นคงมีอะไรบ้าง ที่เส้นชัยมีรางวัลอะไรที่เราอยากได้เมื่อเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

กิจกรรมนี้จะทำให้ได้เรียนรู้เส้นทางการเลิกบุหรี่ของเพื่อน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ ที่สมาชิกสามารถเติมพลังใจให้แก่กันและกัน เทคนิคการสร้างพลังใจด้วยการวาดภาพและเล่าเรื่องนี้ได้ทดลองใช้แล้วเป็นผลดี ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำกลุ่มบำบัดให้มีความหวัง และพลังใจในการที่ทุกคนจะเดินไปถึงเส้นชัยได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลโดย วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ส่วนกลาง

Smartnews เผยแพร่วันที่ 25 ธันวาคม 2563