วาเลนไทน์ปีนี้ ชวนวัยรุ่นไทยเลิกบุหรี่เพื่อ “คนรัก”

คอลัมน์ : สารเยาวชน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองทั้งในบ้านและในสถานที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบคนไทย 18 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และมีถึง 13 ล้านคน ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านทุกวัน ขณะที่พบว่าควันบุหรี่มือสองประกอบด้วยสารเคมีเป็นจำนวนมากและมี 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครอบครัวปลอดบุหรี่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และการทำให้บ้านปลอดบุหรี่ หรือการเข้าถึงการบริการช่วยเลิกสูบบุหรี่ผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ซึ่งในครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากที่อาศัย “พลังใจ” ของคู่รักเป็นเครื่องมือในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ของคู่รักหรือคนในครอบครัว”

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวถึงแนวคิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักมีความสำคัญกับคู่รักวัยรุ่น เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทศกาลที่วัยรุ่นสามารถแสดงสัญลักษณ์ของความรักต่อกันและกันได้ ซึ่งใช้โอกาสวันแห่งความรักเป็นวันที่เชิญชวนคู่รักของตนเองที่สูบบุหรี่ ให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อคนรัก ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพร่างกายของผู้สูบบุหรี่มีความแข็งแรงแล้ว ก็ยังสามารถสร้างครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นกัน ภายใต้เป้าหมาย “สุขภาพดี คือของขวัญที่ดีที่สุดของคู่รัก” ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่

คู่รักจะมอบให้กันและกัน” “ทั้งนี้ข้อมูลจากการการสำรวจทางสื่อสังคมออนไลน์เรื่องความเห็นต่อการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อปี 2561 ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) จำนวน 5,531 คน ระบุว่า เด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน แต่หากคู่รักสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ร้อยละ 81.3 ของคู่รักเคยทะเลาะกันเรื่องการสูบบุหรี่”

นางสาวอำไพ พรมจรรย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จังหวัดชุมพร ในฐานะคู่รักตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “สำหรับเรื่องความรักในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสมและมีความสร้างสรรค์ เช่น การทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการปกป้องดูแลสุขภาพของตนเองกับคู่รัก คือการไม่สูบบุหรี่และหันไปออกกำลังกาย เพราะหากเราและคู่รักมีสุขภาพที่แข็งแรง จะถือว่าเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบทั่งกายและใจได้ จึงอยากแนะนำเพื่อน ๆ วัยรุ่นทุกคนว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดของความรักคือรักอย่างสร้างสรรค์ในฉบับของคนรุ่นใหม่และการมีสุขภาพร่วมกันที่แข็งแรง”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 08 1149 6824 และ 0 2120 7290

SMART CHANNEL เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2564