GenZ Academy 4 : Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ

คอลัมน์ : เก็บมาเล่า

หลักสูตร "Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ Gen Z" เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ GenZ Academy จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 82 คน ได้สามารถสร้างสรรค์คลิปในประเด็นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ให้น่าสนใจและเรียนรู้เทคนิคในแต่ละด้านก่อนจะเป็นคลิปที่โดนใจ และปัง กด like กด Shere รัวๆ

โดยมีพี่ๆ วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ ผลิตคลิปตามเทรนด์ GenZ จากทีมสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นำโดย พี่อัฟ นายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พี่เบส นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการฯ พี่จ๊าบ นายนพดล อินต๊ะ หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเเละสื่อสร้างสรรค์ และอาจารย์ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด้าน พี่อ้อย ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้จัดการแผนงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ GenZStrong เลือกไม่สูบ กล่าวถึงที่มาของการอบรมในครั้งนี้ ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน GenZ สพม.พช ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ได้แสดงบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่ของตัวเอง เชื่อมกับกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน หรือ ที่สำคัญคือการสื่อสารผ่านช่องทาง social media ที่เยาวชนให้ความสนใจ จะได้เน้นฝึกปฏิบัติ “คิดอย่าง Content Creator” การเล่าเรื่องและการเขียนบทภาพ (Storyboard) การเรียนรู้มุมมอง วิธีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและหลักการนำเสนอภาพสำหรับการทำคลิป พร้อมกับ รู้จักโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง น้อง ๆ ทุกทีม ได้ฝึกการเขียน (Storyboard) ภายใต้ 4 หัวข้อ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เพื่อน / ความรัก / เงิน / สุขภาพ 2) โรงเรียนปลอดบุหรี่ 3) บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย 4) นิโคตินตัวร้ายทำลายสมอง

ความคาดหวังว่า หลังจากการอบรมครั้งนี้ ทุกโรงเรียน และทุกทีมต้องส่งคลิป จำนวน 2 คลิป คือ คลิปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม GenZ ในโรงเรียน ความยาว 5-7 นาที และคลิป GenZstrong เลือกไม่สูบ สำหรับเผยแพร่ใน ช่องทาง Social ของ GenZ ส่วนกลาง

หลังการอบรม น้องว่าไง มาฟังกันค่ะ