นิวซีแลนด์ จ่อเป็นประเทศปลอดบุหรี่ ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2025

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

นิวซีแลนด์ จ่อปลอดบุหรี่ เป็นประเทศแรกในโลก

ภายในปี 2025 บุหรี่ต้องหมดไป

โดยแผนจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดอายุผู้ที่สามารถสูบบุหรี่ได้ รวมไปถึงออกกฎข้อบังคับแก่ผู้ประกอบการว่าห้ามขายบุหรี่หรือยาสูบแก่เด็กและเยาวชนทุกคนที่เกิดหลังปี 2004 เป็นต้นไป ทำให้การสูบบุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนรุ่นนั้น รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นโทษของบุหรี่มากกว่าประโยชน์อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าว ก็หาได้ตัดหางปล่อยวัดประชาชนที่ยังสูบบุหรี่อยู่ หากแต่จะเปลี่ยนเป็นการพิจารณานำเข้าผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาสูบที่ลดสารนิโคตินให้น้อยลง ห้ามกำหนดให้มีราคาขั้นตํ่าของบุหรี่ และกำหนดพื้นที่ใดที่สามารถขายบุหรี่และยาสูบได้

ดร.ไอช่า วาร์เรล รอง รมว. สาธารณสุขนิวซีแลนด์ ได้กล่าวถึงที่มาในครั้งนี้ว่า "ประชาชนนิวซีแลนด์กว่า 4,500 คน เสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นประจำทุกปี เราจึงต้องเร่งลดการสูบบุหรี่ในประชาชนเพื่อให้ทันเป้าหมายประเทศปลอดบุหรี่ที่วางไว้ ภายในปี ค.ศ. 2025" ข้อเสนอดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรด้านสาธารณสุขมากมาย มองว่าจะช่วยให้ประชาชนนิวซีแลนด์มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น

ที่มา : โพสต์โดย Shambhala TS 

Smartnews เผยแพร่ 19 เมษายน 2564