‘คนสูบบุหรี่’ เสี่ยงติดโควิด ‘ปอดไม่ดี’ เป็นทุนเดิม

คอลัมน์ : จับกระแส

"คนสูบบุหรี่" เสี่ยงติดโควิดสูง เพราะ "ปอดไม่ดี เป็นทุนเดิม"

โควิด-19 ระบาด ระลอกใหม่ วิกฤตรุนแรงมากขึ้น ล่าสุด ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ออกมาเปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้ว่า “Commit to quit” หรือมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ เพื่อลดเสี่ยงการติดโควิด-19 รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพจากโรคต่างๆ

โดย WHO ได้เผยแพร่เอกสารที่ระบุเหตุผลมากกว่า 100 ข้อ (More than 100 reasons to quit tobacco) ที่คนสูบบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้า ควรที่จะเลิก ซึ่งหากว่ากว่า 100 เหตุผลที่ควรเลิกสูบบุหรี่ ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ “เหตุผลใหม่ที่ควรจะเลิกในปีนี้ คือ คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดโรคโควิด-19 รุนแรงและเสียชีวิต โดยสารพิษจากควันบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ทำให้ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ วัณโรค รวมถึงโควิด-19”

ทั้งนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้แปลเอกสาร “กว่า 100 เหตุผลที่ควรเลิกสูบบุหรี่” ขององค์การอนามัยโลกเป็นภาษาไทย ผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ หรือร่วมเผยแพร่เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอได้ที่ 0-2278-1828 shorturl.asia/HaZOd 

อ้างอิง : มติชนออนไลน์ 5 พฤษภาคม 2564

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวว่า

มีงานวิจัยระบุว่า ผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนปกติ 5-14 เท่า เมื่อป่วยแล้วมักมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป ที่น่าเป็นห่วง นักสูบที่สูบจนเกิดโรคเรื้อรังแล้ว เช่น โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มะเร็งปอด ระบบภูมิคุ้มกันจะลดต่ำกว่าคนปกติ ทำให้เชื้อโควิด-19 ผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณนิโคตินมากกว่าบุหรี่มวนถึง 10 - 100 เท่า

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 30 เมษายน 2564