เพลง “อยากดูแลเธอ” ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564

คอลัมน์ : สารเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับค่ายเพลง “ได้หมดถ้าสดชื่น” ปล่อยเพลง “อยากดูแลเธอ” ร่วมสร้างทัศนคติคนรุ่นใหม่ เริ่มต้นชีวิตที่ดี ด้วยการไม่สูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2564 หลังเยาวชนไทยติดบุหรี่ แล้วกว่า 1.4 ล้านคน และเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายนพดล อินทร์ต๊ะ หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่สามารถทำได้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เด็กและเยาวชนเริ่มทดลองใช้บุหรี่ในช่วงเวลาที่มีการปิด ภาคเรียน ซึ่งข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ปี 2560 พบว่าปัจจุบัน มีเยาวชนติดบุหรี่แล้วกว่า 1.4 ล้านคน แบ่งเป็นอายุ 15-19 ปี ประมาณ 4 แสนคน และอายุ 20-24 ปี ประมาณ 1 ล้านคน นอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีด้วยว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านั้นส่งผลกระทบต่อร่างกาย และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงของเยาวชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย”

นายธนพล ดัชถุยาวัตร หรือ ทน แฮ๊ะ นายชินวัตร ฉลาดเจริญ หรือ โจโฟน 2 ศิลปินค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น

ในฐานะนักร้องเพลงอยากดูแลเธอ กล่าวร่วมกันว่า รู้สึกดีใจเป็น อย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยการไม่สูบบุหรี่ควบคู่กับการสร้างรอยยิ้มผ่าน บทเพลง “อยากดูแลเธอ” ซึ่งผมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทเพลงนี้มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสื่อสารเนื้อหาที่ดีสู่สังคมเนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2564 นี้ โดยตนเองมีความหวังด้วยว่า เพลง “อยากดูแลเธอ” จะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้เยาวชนทุกคนไม่สูบบุหรี่ จึงอยากใช้โอกาสนี้ชวนคนรุ่นใหม่ทุกคน ได้ร่วมกันเริ่มต้นมีความรักที่ดี รวมถึงมีสุขภาพที่ดีด้วยการ “ลด ละ เลิก” หรือไม่ต้องลองสูบบุหรี่เพื่อตัวเราและคนที่เรารัก และขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคนที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้  “เลิกสูบ คุณทำได้”

ติดตามผลงานเพลง "อยากดูแลเธอ" ของ 2 ศิลปิน Gen Z เร็วๆ นี้ มาร่วมกันสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่กัน 

ข้อมูล : สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม 08 1149 6824

Smartnews เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2564