31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ

คอลัมน์ : จับกระแส

"เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้"

การเลิกสูบบุหรี่นั้นจะช่วยรักษาชีวิตและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง เมื่อติดเชื้อโควิด – 19

31 พฤษภาคม พ.ศ 2564 วันงดสูบบุหรี่โลก ประเด็นรณรงค์ในปีนี้ คือ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้"  น่าจะเป็นประเด็นรณรงค์ที่มีความสำคัญมากๆ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 มูลนิธิรณรงค์ฯ ได้เชิญชวนเครือข่ายผู้นำนักรณรงค์ ทั้ง สื่อมวลชน อปท. Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบ ผนึกกำลังในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างกระแสการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการสูบบุหรี่ ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าคนไม่สูบเมื่อติดเชื้อโควิด - 19 อาการจะรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้  จึงขอเชิญชวนให้ใช้โอกาสนี้ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่เสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชน และทุกหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ที่ได้ร่วมแสดงพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ เชื่อว่า สังคมปลอดบุหรี่ เมื่อทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อประเทศไทยปลอดบุหรี่ และปลอดโควิด เย้เย้เย้ ......

#ชิลชิลสไตล์bySMART https://www.facebook.com/smartashthailand/?ref=pages_you_manage

ข้อมูล สุขสันต์ เสลานนท์

SMARTNEWS เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2564

#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบหรี่