เลิกสูบ ...คุณทำได้ เพื่อลูก เพื่อคนที่รัก

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

ครบ 5 ปี 2 เดือน เลิกสูบบุหรี่ เพราะตั้งใจจะมีลูก 

ต่อไปสิ่งที่ผมจะเสพติดคือลูกและภรรยา