บุหรี่กับมะเร็งปอด...สัมพันธ์กันมากว่า 55 ปี

คอลัมน์จับกระแส : SMART Online

มะเร็งปอด.... ลดความเสี่ยงด้วยการไม่สูบบุหรี่

โลกรู้จักยาสูบมานานไม่ต่ำกว่า 500 ปี และในปี 2493 นพ.เซอร์ริชาร์ด โดล จากราชวิทยาลัย อายุรแพทย์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้วิจัยหาสาเหตุของโรคมะเร็งปอดอย่างจริงจังและพบผลด้วยความพิศวงว่า สาเหตุการเกิดมะเร็งปอด ไม่ใช่การได้รับควันจากท่อไอเสียรถยนต์ แต่กลับสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์ในกรุงลอนดอน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า "การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดและโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ ในปี 2505" 

บุหรี่ผลาญเงินโลกนับล้านล้านบาท

องค์การอนามัยโลก เปิดเผยถึง ผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและสมาคมมะเร็งอเมริกัน ที่ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร โทแบกโค คอนโทรล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นี้ว่า การสูบบุหรี่ในทั่วโลกเมื่อปี 2555 ได้ผลาญเงินไปถึงกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 49.28 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก 

จำนวนเงินที่สูญเสียไป 40 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่มีปัญหาสุขภาพและป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่สูงเพ่ิมขึ้น จำนวนเงินที่สูญเสียไปนี้ เป็นเงินที่ต้องใช้สำหรับการรักษาตัวและเข้าโรงพยาบาล เป็นเงินกว่า 4.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งเงินที่สูญเสียทางอ้อมจากการป่วยและเสียชีวิตของวัยแรงงาน อันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ 

ผลการศึกษานี้ยังได้ระบุด้วยว่า การสูบบุหรี่ได้ผลาญเงินอย่างมากไปทั่วโลก รวมถึงยุโรปและอเมริกาเหนืออีกด้วย ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้เตือนไปยังประเทศต่างๆ ควรจะเร่งหามาตรการในการควบคุมบุหรี่ให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและเงินไปมากกว่านี้

สิ่งหนึ่งที่ประเทศต่างๆ สามารถทำได้ เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันเด็กและเยาวชน คือการออกกฎหมายและบังคับใช้อย่างจริงจัง จะเป็นตัวควบคุมได้เป็นอย่างดี และเปิดโปงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ที่ต้องการล่าลูกค้าใหม่ เพื่อมาทดแทนลูกค้าเก่าที่เสียชีวิตไป เรามาช่วยกันเชียร์ให้รัฐบาลของนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ โดยเร็ว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้กับเด็กไทยและคนไทยทั้งประเทศ

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ SMART Online 3 กุมภาพันธ์ 2560