พศจ.ชัยนาท ร่วมกับศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดชัยนาท ประกาศให้ทุกวัดในจังหวัดปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : เรื่องเล่าในพิ้นที่

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อน 5 วัดต้นแบบปลอดบุหรี่

สู่การประกาศเจ้าคณะจังหวัดให้วัดทุกวัดปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดชัยนาท นำโดย นายเพชร หนาแน่น และคณะทำงานสื่อมวลชนนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ขับเคลื่อนโครงการวัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่ ได้เข้าพบสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน และหาวัดต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 วัด ได้จัดประชุมให้ข้อมูลคณะสงฆ์ และมอบแนวทางปฏิบัติการทำวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ “วัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่” จัดขึ้นโดยศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดชัยนาท ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยออกประกาศจากเจ้าคณะจังหวัดประกาศให้วัดในชัยนาททุกวัดเป็นวัดปลอดบุหรี่ โดยมีผู้แทนพระสงฆ์วัดทรงเสวย ปลัดอาวุโส อำเภอวัดสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

"วัดเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญ มีบทบาทต่อชุมชน พระภิกษุสงฆ์จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน ตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทมีแนวนโยบายที่สอดคล้องกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่คือ การรณรงค์ให้พระทุกวัดในจังหวัดชัยนาทเลิกสูบบุหรี่ สำหรับพระที่ยังสูบอยู่ก็จะเชิญชวนให้คำแนะนำ และกำลังใจให้ท่านสามารถเลิกได้โดยเด็ดขาด" นางสาวอัจฉรา กล่าว

และในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดชัยนาท สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี ที่จะผลักดัน 5 วัด ได้แก่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดท่าช้าง วัดพรวน วัดห่อทองคำ อำเภอเมือง และวัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ ให้เป็นวัดต้นแบบปลอดบุหรี่ ในหลักการ คือ พระในวัดต้องไม่สูบบุหรี่เลย อย่างเช่น วัดทรงเสวยแห่งนี้ พระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสท่านมีวินัยในการปกครองสงฆ์ได้อย่างดีเยี่ยม พระในวัดทรงเสวยทุกรูปไม่สูบบุหรี่เลย จึงได้มาจัดกิจกรรมที่นี่เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่วัดอื่น ๆ ทั้ง 8 อำเภอ ต่อไป

ไฮไลท์กิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงลิเกรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ แบบ New Normal เว้นระยห่าง ซึ่งทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด การติดป้าย “วัดต้นแบบปลอดบุหรี่” และสติ๊กเกอร์ “เขตปลอดบุหรี่” รอบวัด

มีโอกาสแวะไปชัยนาท แวะไหว้พระแบบปอดสะอาด ปลอดภัย ได้โชคลาภ ....

ข้อมูลโดย : ศูนย์ข่าวปลอดควันชัยนาท 

เผยแพร่ Smartnews