ชวนเรียนรู้สนุก สาระจัดเต็มผ่านเว็บไซต์ Tyiquiz.com ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”

คอลัมน์ : สานเยาวชน

 

ชวนเรียนรู้ สนุก สาระจัดเต็ม ผ่านออนไลน์

ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ผ่านระบบทดสอบออนไลน์ www.tyiquiz.com จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) ประเด็นผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า (2) ผลกระทบจากการเล่นพนันออนไลน์ และ (3) การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในช่วง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทั้งนี้หากเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (8 คะแนนจาก 10 คะแนน) จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที ซึ่งลงนามใบประกาศนียบัตร โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1 และ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาคม 2564

นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวว่า “กิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากการลงพื้นที่ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาต่าง ๆ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งสถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย (ยท.) เล็งเห็นแล้วว่าการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้พัฒนากิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้สนุก สาระจัดเต็ม” ผ่าน www.tyiquiz.com

ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์ เด็กและเยาวชนจะได้รับชมภาพยนตร์สั้นเรียนรู้ก่อน ซึ่งภาพยนตร์สั้นได้รับเกียรติจากศิลปินต่าง ๆ มาให้ความรู้ด้วย เช่น ศิลปินวง RedSpin ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า , น้องฟลุท ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชน และน้องฟลุ๊ค ณธัช ศิริพงษ์ธร ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการเล่นพนันออนไลน์”

ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นสำหรับการเรียนรู้ เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า https://youtu.be/5iKb3bbOOsA