เคล็ดลับช่วงกักตัว ดูแลตัวเองเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

เคล็ดลับช่วงกักตัว ดูแลตัวเอง

เสริมภูมิคุ้มกันโควิด - 19

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 การดูแลตัวเองในช่วงที่ต้องกักตัว หรือ WFH อยู่กับบ้าน การดูแลร่างกาย ทั้งการทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายง่ายๆ อยู่กับบ้าน เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง นั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆ 

นอกจากอาหารที่มีประโยชน์แล้ว อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง  อย่างเช่น แป้ง น้ำตาล นม เนย ชีส อาหารแปรรูป น้ำอัดลม แอลกอฮอล์ บุหรี่ ก็ควรงด เพราะสิ่งเหล่านี้ จะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ลดลง ทำให้เกิดการอักเสบง่ายและทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

ไม่เพียงแต่การดูแลร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เท่านั้น การดูแลสุขภาพของจิตใจตนเองให้มั่นคง แข็งแรง ก็จะช่วยให้สุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยแพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผิวพรรณ ได้ให้คำแนะนำในการปรับร่างกายและจิตใจให้สมดุล ด้วยหลัก 5 อ. ได้แก่

1) อาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แบบง่ายๆ ที่บ้าน 3) ออกซิเจน โดยฝึกการหายใจเข้ายาว ออกยาว อย่างสม่ำเสมอ 4) เอนหลัง พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน 5) อารมณ์ หมั่นทำให้อารมณ์แจ่มใส ปรับเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ คิดบวก

ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเคล็ดลับการดูแลตนเองเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและสร้างสุขภาพที่ดีแม้ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งการตั้งการ์ดป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีต่อไปในระยะยาว

ที่มา : ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (www.plus.co.th)

Smartnews เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2564