ลงนามความร่วมมือ (MOU) รณรงค์สวนพฤกษาสวรรค์ จังหวัดกระบี่เป็นเขตปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : เรื่องเล่าจากพื้นที่

เมื่อวันนี้ 11 สิงหาคม 2564 นางสาวสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ นายกเทศบาลเมืองกระบี่ น.ส.ปณัฐติยา แก้วหนองเสม็ด ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกันลงนามความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนรณรงค์สวนพฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อปอดของคนเมืองในกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สวนพฤกษาสวรรค์เป็นเขตปลอดบุหรี่ ร่วมกันรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดบุหรี่ กิจกรรมประกอบด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปราบวัชพืช เก็บขยะ และการติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ เพื่อแสดงสัญญาลักษณ์

พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ กล่าวว่า สวนพฤกษาสวรรค์ จังหวัดกระบี่เป็นป่ากลางเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 300 เมตร มีเนื้อที่กว่า 600 ไร่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบเมืองกระบี่ที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เหมาะสำหรับออกกำลังกายและท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สามารถเที่ยวได้ตลอดฤดูกาล และเปิดให้ใช้บริการฟรี

นายบุญลาภ สุกใส กล่าวว่า  โดยเทศบาลเมืองกระบี่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างสวนพฤกษาสวรรค์ เนื้อที่ 625 ไร่ในปีพุทธศักราช 2532 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ได้ดำเนินโครงการป่าในเมืองเขาถ้ำเสือ พฤกษาสวรรค์ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ ด้านการใช้ประโยชน์ของประชาชน ในทางตรงเช่นการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ทางอ้อมคือ เป็นปอดขนาดใหญ่ของเมือง ที่ทุกคนสามารถมาสูดอากาศธรรมชาติที่ปราศจากกลิ่นบุหรี่ 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดกระบี่ ที่คุณต้องไม่ควรพลาดที่จะไปเยือน กระบี่เที่ยวได้ 365 วัน ไม่มีเบื่อจริงๆ 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดกระบี่ 

SmartNews เผยแพร่ 12 สิงหาคม 2564