"5 ตลาด ในเทศบาลเมืองชุมพร ปลอดบุหรี่"

คอลัมน์ : เล่าเรื่องในพื้นที่

 

"5 ตลาด ในเทศบาลเมืองชุมพร

ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย"

ศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดชุมพร นำโดย ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราวรรณ เพชรแก้ว ผู้รับผิดชอบ โครงการ "ตลาดปลอดบุหรี่" ได้กล่าวถึง การดำเนินโครงการตลาดปลอดบุหรี่ ที่ต้องการเน้นห้ามการสูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาด เพื่อสุขภาพภาพของผู้ประกอบการ คือ แม่ค้า และผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีการติดป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอยู่แล้ว ที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม หากมีการดำเนินการเรื่องนี้จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี รวมถึงสามารถป้องกันเหตุไฟไหม้ได้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองชุมพร โดยนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช ได้ประกาศนโยบายสาธารณะเทศบาลเมืองชุมพร เรื่องตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองชุมพร ปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ซึ่งตลาดดังกล่าวมี 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร 2) ตลาดโต้รุ่ง ถ.กรมหลวงชุมพร 3) ตลาดนัด วันอังคาร,วันอาทิตย์ ถ.กรมหลวงชุมพร 4) ตลาดนัดเช้าวันศุกร์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร 5) ตลาดเปิดท้าย ลานคนเดิน เย็นวันศุกร์, เสาร์ โดยตลาดทั้ง 5 แห่ง ต้องดำเนินการตามประกาศฯ ของเทศบาล ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด

และในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ท่านนายกฯ ได้มาเป็นประธานในการรับมอบป้าย พร้อมเดินรณรงค์ ให้พ่อค้า แม่ขาย รวมถึง ผู้คนที่เดินจับ จ่าย ซื้อของอยู่ในตลาดได้เกิดความตระหนักถึง เรื่องบุหรี่ และเน้นย้ำ ขอให้ตลาดนี้ เป็นตลาดปลอดบุหรี่ตลอดไป 

ข้อมูลโดย ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราวรณ เพชรแก้ว 

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดชุมพร

Smartnews เผยแพร่วันที่ 28 สิงหาคม 2564