สร้างความตระหนัก 14 ร้านค้า 14 ชุมชน นำร่อง ไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามกฎหมาย

คอลัมน์ : เรื่องเล่าในพื้นที่

สร้างความตระหนัก 14 ร้านค้า 14 ชุมชนนำร่อง

ไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามกฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดพัทลุง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย เทศบาลเมืองพัทลุง สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุง จัดโครงการ “ร้านค้าในเขตอำเภอเมืองพัทลุง ไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี”

โดยมีนายโสภณ จันทรเทพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมลงพื้นที่ติดสติ๊กเกอร์ “ร้านนี้ไม่ขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ และสร้างความตระหนักกับร้านค้าให้ปฏิบัติตามข้อตกลง ที่จะไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20  จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ร้านค้าภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

มีร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง เข้าร่วมจำนวน 14 ร้านค้า 14 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดดอนยอ ชุมชนสวนหลวง ชุมชนเสกัก ชุมชนนาพระ ชุมชนวัดประดู่หอม ชุมชนตำนานนิเวศน์ ชุมชนบ่อนเมา ชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ ชุมชนท่ามิหรำ ชุมชนหน้าเขาอกทะลุ ชุมชนโสภณดิษฐ์อินทร์ ชุมชนนิโครธารามฯ ชุมชนบ้านพัฒนา ชุมชนบ้านไร่ เป็นร้านค้านำร่องอ เพื่อขยายเครือข่ายร้านค้าอื่น ๆ ในชุมชน ที่จะไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 100 เปอร์เซ็นต์ ตามกฎหมาย

ศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดพัทลุง ได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “ตลาดน้ำลำปำ ปลอดบุหรี่” โครงการ “จุดจอดรับส่ง-ส่ง ผู้โดยสาร (ภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง) ปลอดบุหรี่” เป็นต้น

ข้อมูลโดย นนท์ปวิธ แก้วนุ่ม

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดพัทลุง

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

#NNT

#ILOVETHAILAND

Smartnews เผยแพร่ 2 กันยายน 2564