ประกาศธรรมนูญชุมชน ไม่แบ่ง ไม่ขายบุหรี่ ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

คอลัมน์: เรื่องเล่าจากพื้นที่

ประกาศธรรมนูญชุมชน

ไม่แบ่ง ไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเหลียนหัว ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิโรจน์ แซ่เฮี๊ยบ ประธานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นประธานในพิธีลงนาม "โครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศธรรมนูญชุมชน ไม่แบ่ง ไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี"

นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก ศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดนครนายก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี่ ผู้ดำเนินงานโครงการฯ พร้อมคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือในโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก ร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนัก เรื่องพิษภัยและรุ้ทันกลยุทธ์ในกลุ่มเยาวชน ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ การลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ขายบุหรี่ ในเขตชุมชนที่รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการและเชิญชวนให้ร้านค้าทุกร้านไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่างๆ บุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นสู่สารเสพติดที่ร้ายแรง และองค์การอนามัยโลกได้ระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่ทำให้ติดเชื้อโควิดได้ง่าย และทำให้เกิดอาการรุนแรงอีกด้วย  ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็นการลดอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนฯ  และเพื่อให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อร่างธรรมนูญชุมชน พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขเทศบาล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สถานศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในชุมชน เป็นต้น

ข้อมูล : นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดนครนายก 

Smartnews เผยแพร่ 15 กันยายน 2564