ทำไมการเลิกบุหรี่จึงเป็นเรื่องยาก

แขกรับเชิญ : Smart Online 

เชื่อสิว่า "เลิกกันได้" นะ....

สาเหตุก็เพราะบุหรี่นั้นไม่ต่างอะไรกับยาเสพติด โดยการติดบุหรี่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ การติดทางจิตใจ กับการติดทางร่างกาย 

นพ.ประธาน วาทีสาธกกิจ อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า เมื่อมีการสูบบุหรี่ สารนิโคตินจะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและผ่านไปยังสมองอย่างรวดเร็วเพียงแค่ 6 วินาทีเท่านั้น ผู้สูบจึงรู้สึกผ่อนคลาย  แต่เมื่อระดับนิโคตินลดลง อารมณ์ทางบวกจะหายไป หากต้องการสบายอีกก็ต้องสูบอีก จนกลายเป็นการเสพติดในที่สุด 

เมื่อติดบุหรี่แล้ว การจะเลิกมักทำได้ยาก เพราะนิโคตินจะเร่ิมภายใน 4-6 ชั่วโมงหลังการหยุดบุหรี่ ก็จะมีอาการด้านอารมณ์และจิตใจ คือ อยากยา ซึมเศร้า หงุดหงิด ปวดศีรษะ ท้องผูก เป็นต้น 

สำหรับวิธีเลิกบุหรี่นั้น ปัจจุบันมีหลากหลายวิธี และมีตัวช่วยทั้งวิธีธรรมชาติและตัวยาแล้วแต่ระดับการติดบุหรี่ วิธีหักดิบหรือเลิกด้วยตัวเอง โดยการหยุดสูบบุหรี่ทันที จากสถิติพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้ที่พยายามเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองไม่สามารถประสบความสำเร็จก็จะกลับไปสูบใหม่ภายใน 1 สัปดาห์ ผู้สูบบุหรี่อาจใชัหลายวิธีร่วมกันได้ แต่ควรเร่ิมด้วยวิธีไม่ใช้ยาก่อน หากเลิกไม่ได้จึงพิจารณาเลิกด้วยวิธีการใช้ตัวช่วยต่างๆ 

เนื่องในวันวาเลนไทน์นี้ คุณควรใช้วันแห่งความรักนี้ ด้วยการเลิกบุหรี่  เพื่อเป็นการแสดงความรักให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก ....เราเชื่อว่าคุณทำได้ เลิกบุหรี่อยู่ทีใจ และอยู่ที่กำลังใจจากคนรอบข้าง

ข้อมูลโดยกองบรรณาธิการ : 14 กุมภาพันธ์ 2560