เพื่อเกาะลันตาปลอดบุหรี่ จ.กระบี่

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

เพื่อเกาะลันตาปลอดบุหรี่ ทุกคนมีส่วนร่วม

คุณนวพล เผื่อนภูมิใจ ผจก.ทั่วไป บริษัทส่งเสริมทรานเซอร์วิสจำกัด ให้ความร่วมมือติดป้ายรณรงค์ติดบุหรี่ "ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบลดเสี่ยง" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ กับการติดเชื้อโควิด -19 เป็นการสนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่ บนแพขนานยนต์เส้นทางเกาะลันตา จ.กระบี่ พร้อมรับมอบเสื้อปลอดบุหรี่ จากศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดกระบี่ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีมศูนย์ข่าวปลอดควัน ได้นำป้ายมอบให้กับเลขาธิการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เมื่อปลายปี 2563 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ได้เปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาปลอดบุหรี่ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ร่วมกันรับข้อมูล สอดส่องดูแล หาทางแก้ไข และขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเกาะลันตาปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง 

#สังคมปลอดบุหรี่ทุกคนมีส่วนร่วม #เครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.กระบี่

#ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ.กระบี่ (ด้านสื่อสารมวลชน)

#ศูนย์ข่าวปลอดควัน จ.กระบี่ #Go South..เล่าข่าว .FM.96 unity radio krabi

#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ที่มา : สรัญญา บุญโสม ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดกระบี่

Smartnews เผยแพร่ 26 ตุลาคม 2564