มาทำความรู้จักกับโรคปอดรั่ว

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

โรคปอดรั่วเป็นอย่างไร

จากข่าวที่ ตลกโป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ป่วยด้วยอาการปอดรั่ว ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มาทำความรู้จักกับโรคปอดรั่ว กันว่าเป็นอย่างไร? โรคภาวะปอดรั่ว อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุหรือสัญญาณเตือนใด ๆ หรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บที่มีผลต่อปอด ได้แก่ อุบัติเหตุ การผ่าตัด การส่องกล้องหลอดลมเพื่อตัดชิ้นเนื้อ เป็นต้น

อีกทั้งยังสามารถเกิดจากโรค หรือสภาวะที่ก่อให้เกิดลมในช่องเยื่อหุ้มปอด เช่น ปอดติดเชื้อ มี  ซีสต์ในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพอง ที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพราะสารพิษในบุหรี่มีมากมาย 

จะเห็นว่า สารพิษในควันบุหรี่มีอันตราย ทำให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็งต่าง ๆ โรคหัวใจหลอดเลือด และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หากสูบต่อไปอาจนำไปสู่โรคร้ายจนถึงแก่ชีวิตตนเองและคนรอบข้างได้

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และองค์การโรคถุงลมโป่งพองโลก (Global Initiative Obstructive Lung Disease) ได้ร่วมกัน กำหนดให้วันพุธที่สองของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันถุงลมโปงพองแห่งโลก เพื่อเสริมพลังและแรงจูงใจให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในคนไทยพบผู้ป่วยโรคนี้กว่า 3 ล้านคน ขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยทั้งหมด 300 ล้านคน

มาดูแลปอดให้แข็งแรง ด้วยการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ที่เป็นความเสี่ยงที่คุณสามารถเลือกได้ เลือกที่จะไม่สูบ หรือเลิกสูบ ยิ่งเลิกเร็ว ก็จะฟื้นปอดได้เร็วขึ้น เชื่อสิ เลิกสูบคุณทำได้ .....

ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Smartnews เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2564

#วันถุงลมโป่งพองโลก