อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z อุบลฯ จากรุ่น สู่รุ่น

คอลัมน์ : เรื่องเล่าในพื้นที่

พัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z อุบลฯ จากรุ่นสู่รุ่น

ร่วมพลังขับเคลื่อนงานรณรงค์ในพื้นที่

เมื่อวันนี้ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายอนวัช แจ่มจันทร์ ประธานกลุ่มฯ   ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z ในอำเภอเมือง และอำเภอม่วงสามสิบ ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงเสริมองค์ความรู้เรื่องกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ที่พยายามทำการตลาดพุ่งเป้าไปที่เยาวชน ด้วยการออกผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อล่อเยาวชน อย่างบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังระบาดในจังหวัดอุบลฯ ในขณะนี้

โดยวิทยากร (พี่อัพ) พชรพรรษ์ ประจวบลาภ และ (พี่เบสท์) นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (พี่อ้อย) ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์ฯ คุณครูอุษณีย์ แสงสุข เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  (ดีเจตุ้ย) ปิยะวรรณ เกษเสนา ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาวจังหวัดอุบลฯ และแกนนำ Gen Z รุ่นพี่ (พี่เกมส์) อนวัช แจ่มจันทร์ ประธานกลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ อุบลฯ

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ท่านศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และให้กำลังใจเหล่า Gen Z อุบลฯ พร้อมทั้ง มีความยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดอุบลปลอดบุหรี่ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเครือข่ายครู เครือข่ายสื่อมวลชน มาแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อจะได้ร่วมกันทำงาน และขับเคลื่อนงานรณรงค์ไปด้วยกัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างไปจนถึงระดับนโยบาย 

 

ในช่วงบ่ายน้องๆ เยาวชนได้ร่วมกันระดมความคิด รูปแบบกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับเครือช่ายนักรณรงค์ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมในวงกว้าง  ซึ่งตลอดทั้งวัน เหล่า Gen Z จะได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกับกิจกรรมจากรุ่นพี่สถาบันยุวทัศน์ฯ คาดหวังว่าจะเป็นการผนึกกำลัง ระหว่าง GenZ แกนนำรุ่นพี่ ที่ต้องการสร้างแกนนำ Gen Z รุ่นน้อง เพื่อร่วมกันทำให้จังหวัดอุบลปลอดบุหรี่ไปด้วยกัน ซึ่งการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนจะเป็นการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ 

 

การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จังหวัดอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด

Smartnews เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564