โรงเรียนวัดปากบ่อ เคลื่อนงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนวัดปากบ่อ เคลื่อนงาน 7 มาตรการ

เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์