อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คอลัมน์ : เรื่องเล่าในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่

วันที่ 31 พ.ค.65 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายสื่อกระบี่อาสาร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ นำโดยนายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ร่วมกันรณรงค์ โครงการอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.65 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อกระตุ้นสำนึกในการเห็นถึงพิษภัยของควันบุหรี่ และการสูบบุหรี่ ที่ไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพผู้สูบเท่านั้น แต่ยังทำลายสุขภาพคนรอบข้าง และยังทำลายสิ่งแวดล้อมให้เป็นมลพิษด้วย

 

พร้อมกันนี้ได้เปิดเวทีเสวนา โดยมี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ น.ส. วาทินีย์ หมันการ คณะกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ น.ส.สรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณี

 

โดยนายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้กล่าวว่า ในวันนี้ 31 พ.ค. ทางอุท ยานฯ ธารโบกขรณี ได้ประกาศฯให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีของทุกคน และขอความร่วมมือทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเที่ยว ที่นำนักท่องเที่ยวมา ช่วยแนะนำ นทท. ด้วยว่า อุทยานฯ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ทุก ๆ คน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

ที่มา : ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดกระบี่

31 พฤษภาคม 2565