“ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” นครนายกสู่การเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง

31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีพีพีออยล์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือครั้งใหญ่อันเป็นก้าวแรกแห่งการพัฒนาให้จังหวัดนครนายกก้าวสู่การเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเพื่อลมหายใจที่ดี โดยมีสโลแกนว่า “ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” ได้ร่วมกันประกาศจุดยืนให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่งในจังหวัดนครนายก เป็นเขตปลอดบุหรี่

พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กล่าวว่า จังหวัดนครนายกนับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของคนไทยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อากาศดี และมีระดับโอโซนในอากาศในลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุก ๆ คนที่ขับขี่รถยนต์ของตนข้ามจังหวัดมาท่องเที่ยวกันที่นครนายก และมีจำนวนไม่น้อย ต้องมาจอดพักรถและเติมน้ำมันกันที่สถานีบริการน้ำมันในจังหวัด จะได้รับอากาศอันบริสุทธิ์ สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอากาศดี

ทางสำนักงานฯ จึงมีแนวคิดร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดนครนายก และภาคีต่างๆร่วมกันประกาศจุดยืนให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกๆท่านได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์ของนครนายกได้อย่างเต็มที่ และปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็จะสามารถลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้จากการสูบบุหรี่ในสถานบริการน้ำมันได้อีกด้วย

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่และประสงค์จะเลิกบุหรี่ สถานีบริการน้ำมันเหล่านี้ก็พร้อมจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ทุก ๆ คนที่เข้ามาแวะเวียน โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รวมทั้งพนักงานในร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการก็พร้อมจะให้คำแนะนำ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้ และชี้แนะเทคนิคในการเลิกบุหรี่แบบง่าย ๆ ให้แก่ทุกๆท่านได้ โดยจะมีทีมงานของคลินิกฟ้าใส คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เป็นพี่เลี้ยงที่พร้อมให้บริการทางโทรศัพท์ได้เมื่อท่านสะดวก เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันในจังหวัดได้เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อสุขภาพดีของทุกคน

นอกจากนี้ นางประภาเพ็ญ ศุภราช พลังงานจังหวัดนครนายก ได้กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งที่จังหวัดนครนายกจะได้มีสถานีบริการน้ำมันที่ปลอดบุหรี่ 100% ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวทุก ๆ คนได้สูดอากาศดี ๆ ที่บริสุทธิ์ โดยไม่มีควันบุหรี่มาปนเปื้อนให้เสียสุขภาพอีกต่อไป อีกทั้งช่วยลดโอกาสเกิดอัคคีภัยได้อีกด้วย

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT OR จำกัด ได้แสดงความยินดีและพร้มอสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยนับว่า เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานสถานีบริการและพนักงานในร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนได้มีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าคนสำคัญของ ปตท.ไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น จากนี้ไป นักท่องเที่ยวทุกๆท่านที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครนายก ก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ แม้จอดแวะพักที่สถานีบริการน้ำมัน ส่วนผู้ที่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็สามารถรับคำแนะนำดี ๆ ในเบื้องต้นได้จากพนักงานในสถานีบริการเหล่านี้ได้ นับเป็นสถานีบริการและร้านกาแฟ เพื่ออากาสบริสุทธิ์และสุขภาพดีโดยแท้จริง

ที่มา : เครือข่ายคลินิกฟ้าใส มศว นครนายก 

SMARTNEWS เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2565