กฎหมายใหม่ สำคัญสำหรับเด็กไทยทั้งประเทศ

คอลัมน์ : จับกระแส Smart Online 

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ จะเข้าพิจารณาจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 3 ในวันพรุ่งนี้ (2 มีนาคม 2560) หลังจากที่ถูกบริษัทบุหรี่ต่างชาติคัดค้านจนล่าช้ามานาน เนื้อหาของกฎหมายใหม่นี้ ได้รวมสาระสำคัญของกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มาไว้ในฉบับเดียวกันและแก้ไขนิยาม "ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบยุคใหม่  อาทิเช่น บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า  และเพิ่มการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ห้ามขายบุหรี่ให้เยาวชนที่มีอายุ 20 ปี ลงมา 

กฎหมายฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนไทย 67 ล้านคน ให้ปลอดภัยจากสารพิษของบุหรี่ ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หาย และค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก  ส่งผลให้ครอบครัวมีภาระในการรักษาพยาบาลมากมาย จนกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจ 

เรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีอะไรยุ่งยาก และซับซ้อน ขอให้ สนช.ทุกท่านนึกถึงความรู้สึกของท่านที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน เพราะเป็นห่วงลูกและภรรยาจะได้รับพิษร้ายจากบุหรี่ ใช้ความรู้สึกนี้ในการตัดสินใจเพื่อปกป้องลูกหลานคนไทยที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป 

หวังว่า สนช.ทุกท่าน จะตัดสินใจเพื่อสุขภาพคนไทยทั้งประเทศครับ 

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smart online 1 มีนาคม 2560