"เลิกบุหรี่ ลดความเสี่ยงเป็นวัณโรค"

คอลัมน์ : คุณหมอนักรณรงค์

รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา ประกาศเมื่อ พ.ศ.2557 ว่า การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงเป็นวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคที่สุบบุหรี่ เสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่สูบบุหรี่ และในผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาหายแล้ว การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงที่วัณโรคจะกลับมาเป็นใหม่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการสูบบุหรี่ ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม และทำลายเนื้อปอด ทำให้ความสามารถในการทำลายเชื้อโรคของปอดมีประสิทธิภาพลดลง ประกอบกับภูมิต้านทานของผู้สูบบุหรี่ลดลง ทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่หายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ปอด เชื้อวัณโรคเกิดการเจริญเติบโตจนกลายเป็นวัณโรคขึ้นได้ ผู้สูบบุหรี่จึงควรที่จะเลิกสูบ เพื่อลดโอกาสเป็นวัณโรค รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรคต้องหยุดสูบบุหรี่เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรค ส่วนในผู้สูบบุหรี่ทั่วไป หากมีอาการไอเรื้อรังมากกว่าสองสัปดาห์ น้ำหนักลด ไอ มีเสมหะเป็นเลือด มีอาการอ่อนเพลียหรือมีไข้ต่ำๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจให้รู้ว่า ไม่ได้เป็นวัณโรค หรือมะเร็งปอด

มาเลิกบุหรี่กันเถอะ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน 9 โรค โทรปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ได้ที่ Quitline 1600 สายนี้ปลอดบุหรี่ ได้ทุกวัน

ข้อมูลโดย : ศ.นพประกิต วาทีสาธกกิจ กองบรรณาธิการ Smartonline วันที่ 12 เมษายน 2560