คว่ำซองบุหรี่แบบเรียบ

คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก 

ศาลฎีกาประเทศอังกฤษยกคำอุทธรณ์ของบริษัทบุหรี่ที่ขอให้ยับยั้งกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  มีผลทำให้บุหรี่ทั้งหมดที่ขายในประเทศอังกฤษ ต้องเป็นซองแบบเรียบทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2560 นี้ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการตายก่อนเวลา ปีละ 100,000 คน เป็นสาเหตุการตายที่ป้องกันได้ที่สำคัญที่สุดของอังกฤษ

ปัจจุบันนี้ มี 5 ประเทศสมาชิกอียูที่ได้ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบแล้ว คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ ไอร์แลนด์ และฮังการี ทั้งนี้สมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศมีข้อผูกกพันต้องออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตามกฎหมายควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรป  

โดยออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ใช้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ตามข้อแนะนำของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ที่มีต่อเด็กและขจัดการใช้ซองบุหรี่เป็นพื้นที่โฆษณาสินค้า

สำหรับประเทศไทย มาตรา 38 ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้อำนาจในการออกกฎหมายลูกเพื่อบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบได้ในอนาคต 

ซองบุหรี่แบบเรียบ จะลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ บริษัทบุหรี่จึงไม่สามารถใช้ซองบุหรี่ เพื่อเป็นสื่อในการโฆษณาส่งเสริมการขาย หรือสื่อความหมายผิดๆ  

ซองบุหรี่แบบเรียบ : หมายถึงซองบุหรี่ที่ห้ามพิมพ์โลโก ลวดลายสีสัน เครื่องหมายการค้า และข้อความที่ส่งเสริมการขายบนซองบุหรี่ นอกจากการพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  อนุญาตให้พิมพ์ได้เฉพาะยี่ห้อบุหรี่เป็นตัวอักษร ด้วยขนาดตัวหนังสือบนสีพื้นที่ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

ข้อมูลโดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ บรรณาธิการ Smart online วันที่ 20 เมษายน 2560