บุกโรงเรียน พี่สอนน้องรู้สู้ภัยการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ฉบับสาระคู่ความบันเทิง

เนื่องในเทศกาลวันเยาวชนแห่งชาติ 2565 เอง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Gen Z เพชรบูรณ์ มะขามหวานพันธ์ุดี รอบรู้กฎหมายเพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่

Gen Z Gen strong มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถาบันยุวทัศน์ และ สพม. สพป.เพชรบูรณ์ รจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้หลักสูคร "กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน"

พัฒนาสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคให้เป็นนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 3 (สื่อผู้นำ) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ด้านการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่

เมืองพัทยาประกาศ “พัทยาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และกัญชาในสถานศึกษา”

สถาบันยุวทัศน์ฯ จับมือเมืองพัทยา ประกาศ “พัทยาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และกัญชาในสถานศึกษา” ตั้งเป้าลดโอกาสเกิดนักสูบหน้าใหม่ เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน

69 องค์กรสื่อ จาก 4 ภาค ผนึกกำลังขับเคลื่้อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน ในพื้นที่ 4 ภาค 69 องค์กรสื่อสารมวลชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รวมพลคนพันธ์ุ GenZ กทม. รู้กฎหมาย เฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้า

"หากทำให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ก็จะสามารถช่วยสื่อสารและรณรงค์เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ได้" ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวในการอบรม GenZ เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

TUM แอปพลิเคชันใหม่เพื่อท้องถิ่นปลอดบุหรี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ ร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด้วยแอปพลิเคชัน TUM (Tobacco Use Monitor)”

Gen Z Academy รู้ เข้าใจ กฎหมายและเฝ้าระวัง สู่การถ่ายทอดและปฏิบัติจริง

แกนนำเยาวชน Gen Z Academy เรียนรู้หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” สร้างความเข้าใจในกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสู่การถ่ายทอดและปฏิบัติจรืง

สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

20 องค์กรสื่อสารมวลชน ระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือ 17 องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเหนือ ขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 

ระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน

โรงเรียน กทม.ดูแลนักเรียนดุจลูกหลาน มุ่งเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข

"แนวทางในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่" กับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมสนับสนุนและเสริมหนุน โรงเรียนสังกัด กทม.ในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ แอลกอฮอล์ และปลอดอบายมุข

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย-ไร้อันตราย เป็นเพียงวาทกรรมของบริษัทบุหรี่เท่านั้น

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) แถลงข่าวเปิดผลสำรวจทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าและสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยกับการรับข้อมูลและวาทกรรมสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ณ โรงแรมอัศวิน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สสส. และสถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือศูนย์การเรียน 6 แห่ง บรรจุเนื้อหาภัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลักสูตร

สสส. และสถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือศูนย์การเรียน 6 แห่ง
บรรจุเนื้อหาภัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลักสูตร หลังข้อมูลชี้ผู้เรียนกว่าร้อยละ 50 ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

รวมพลัง ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ : บุหรี่ทำลายสิงแวดล้อม

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.ราชบุรี จัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญว่า “บุหรี่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม”

“ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” นครนายกสู่การเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

จังหวัดนครนายกก้าวสู่การเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเพื่อลมหายใจที่ดี โดยมีสโลแกนว่า “ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่งในจังหวัดนครนายกประกาศจุดยืน เป็นเขตปลอดบุหรี่

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2565

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ : บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย จัดการสัมมนาภาคีเครือข่าย และแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ขึ้น รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี และผ่านระบบ Zoom โดยคำขวัญคือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมกับจุดจัดการเพชรบูรณ์ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน 47 แห่ง

สพม.เพชรบูรณ์ และจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และบูรณาการสุขภาวะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

โรงเรียนวัดปากบ่อ เคลื่อนงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เคลื่อนการดำเนินงานใน 7 มาตรการเพื่อสู่เป้าหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

เดินหน้ารณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างความรู้เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันยุวทัศน์ฯ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสถานศึกษา เดินหน้าสร้างองค์ความรู้
เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เร่งลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์