ลงนามความร่วมมือ "เยาวชนไทย-ลาว"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนสองฝั่งแม่น้ำโขง (ไทย - ลาว) ได้ลงนามความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

"น้าปุ๊ แน่มาก"

"น้าปุ๊ไปทำอะไรมา หน้าใสเชียว" "เปล่าก็ไม่ได้ทำอะไร ปกติดีนี่นา" "ไม่รู้สิ สดใสไม่ชีดเซียวเหมือนก่อน ต้องมีอะไรดีดีแน่ๆ เลย"

"บุหรี่คือสิ่งเสพติดหนึ่งในอบายมุข" ในการรักษาศีล 5 ของชาวพุทธ

โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครนายก จัดทำขึ้นด้วยเห็นถึงความสำคัญของการลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นภัยคุกคามทั้งด้านสังคม และบั่นทอนสุขภาพก่อเกิดโรคภัย ไข้ เจ็บ เผาร่างกาย เผาเงินทอง ทำให้สูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งก่อนวัยอันควร จากมหันตภัยร้ายของบุหรี่

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แกนนำครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ภาคใต้)

แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ แต่ก็ยังปรากฎว่ามีการสูบบุหรี่ในโรงเรียนทั่วไป มูลนิธิรณรงค์ฯ จึงผลักดันให้เกิด "เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่" และสร้าง "ครูแกนนำ" เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการผลักดันให้โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาท "สื่อ" กับภาระกิจรณรงค์ช่วย Gen Z Strong : ไม่สูบ

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง มีมือถือเป็นอวัยวะที่ 33 เข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย และส่ิงยั่วยุมากมาย กฎหมายควบคุมหากการบังคับใช้ไม่จริงจัง ก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่เข้าถึงตัวเยาวชนน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากส่ิงยั่วยุบนโลกออนไลน์

ร้านค้าชุมชน จิ๊กซอตัวต่อสำคัญให้กับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

"ชุมชนหัวทะเล นำร่องตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ เฝ้าระวังร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งขายบุหรี่เป็นมวน"

"สูบไปทำไม" บทความพิเศษ หนังกับบุหรี่ ตอนจบ

"เป็นที่รู้กันดีแล้วว่าอุตสาหกรรมบุหรี่ได้พยายามหาลูกค้ารายใหม่ๆ ด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของตนเองเข้ากับความบันเทิง ความสนุกสนานต่างๆ อย่างการฉายภาพของการสูบบุหรี่ผ่านหนังและภาพยนตร์ เพราะเหตุนี้ ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดเรตติ้งภาพยนตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่"

บุหรี่อาวุธร้ายข้างกายวัยรุ่น

"งานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในกลุ่ม อายุเท่ากัน คือ วัยรุ่นอายุ 16 ปี สาเหตุก็เหมือนกันคือ อยากรู้อยากลอง"

"สูบไปทำไม" บทความพิเศษ "หนังกับบุหรี่" ตอนที่ 2

"ตอนอายุ 15 ปี ฉันต้องหัดสูบบุหรี่เพื่อให้เข้ากับบทที่ได้รับ แล้วหลังจากนั้น ฉันก็ติดบุหรี่มาตลอด ถึงพยายามจะเลิกมาหลายปี แต่พอได้บทที่ต้องสูบบุหรี่อีกใน This Boy's Life (1933) ฉันเลยไม่ได้เลิกซักที" (อลิซ่า ดูชกู นักแสดงสาวแห่งซีรี่ส์ Tru Calling)

"สูบไปทำไม" บทความพิเศษ หนังกับบุหรี่ ตอนที่ 1

"บุหรี่ที่ปรากฎในหนังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการไล่แจกตัวอย่างบุหรี่หน้าโรงเป็นไหนๆ ซึ่งมันแสดงความเหนือชั้นทางการตลาดด้วย เพราะขณะที่บริษัท บราวน์ แอนด์ วิลเลียมสัน ผู้ผลิตบุหรี่ยี่ห้อ Lucky Strike Barclay เลือกปล่อยหนังโฆษณาบุหรี่ของตนตามโรงหนัง แต่มาร์ลโบโรกลับโผล่ให้เห็นชัดๆ อย่างดึงดูดใจและไม่ยัดเยียดในภาพยนตร์" (นักวิเคราะห์การตลาดของบริษัทบุหรี่ อาร์ เจ เรย์โนล์ด)

ได้เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ

ผลของการขึ้นภาษี พบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ต่้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ แต่ขาดแรงจูงใจที่เพียงพอในการที่จะลงมือเลิกสูบ การขึ้นภาษีครั้งนี้ ทำให้ราคาบุหรี่สูงขึ้น จึงอยากเชิญชวนให้ใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีจะตามมา

บริษัทบุหรี่จัดอยู่ในกลุ่มที่สหประชาชาติขึ้นบัญชีดำด้าน "ไร้จริยธรรม"

ข้อตกลงแห่งสหประชาติ มีมติไม่สนับสนุนให้บริษัทบุหรี่ เข้าร่วมกับการดำเนินงานใดๆ โดยกำหนดให้บริษัทบุหรี่อยู่ในประเภทเดียวกับบริษัทที่ผลิตทุ่นระเบิด อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ เป็นกลุ่มธุรกิจที่สหประชาติขึ้นบัญชีดำด้วยเหตุผลด้านจริยธรรม

"ลิเก ร้องรำ ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน"

สมาคมลิเกตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สร้างคณะลิเกน้อย ร้องรำเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และรณรงค์ปกป้องเด็ก Gen Z ไม่สูบ ในโครงการสื่อวัฒนธรรมรณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่

โตเกียวพร้อม "ห้ามสูบบุหรี่" ทั้งเมือง

รัฐบาลท้องถ่ิน กรุงโตเกียวเตรียมผลักดันมาตรการ "ห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด และตั้งค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนสูงถึง 50,000 เยนหรือกว่า 15,000 เยน"

นักจิตวิทยาย้ำ "บุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น"

งานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษ พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8 เท่า

อาชีวศึกษากับการเป็นผู้นำต้านสารเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (ประเด็นยาเสพติด ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนัน) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขภายในสถานศึกษา

"ยุวทูตด้านสุขภาพ สร้างชุมชนต้นแบบ"

มัคคุเทศก์ อโรคยา อาสา รักบ้านเกิด ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สร้างยุวทูตด้านสุขภาพ สร้างชุมชนต้นแบบ "ชุมชนสร้างสุข ปลอดบุหรี่ - สุรา"

ว่าด้วยหนังกับบุหรี่ "เรื่อง Every Thing Will Be Fine" ตอนที่ 2

"คืนต่อมา หลังจากที่ทอมัส แอน และลูกสาววัยทีนที่เกิดจากแอนกลับมาบ้านในตอนค่ำ พวกเขาพบหน้าต่างเปิดทิ้งไว้ และเมื่อถึงเวลานอนพวกเขาพบว่า มีคนมาปัสสาวะบนเตียงนอนของคนทั้งสอง"

ว่าด้วยหนังกับบุหรี่ "เรื่อง Every Thing Be Fine" ตอนที่ 1

"ทอมัส" เป็นนักเขียน อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะเลิกทางกับภรรยา "ซาร่า" วันหนึ่งในฤดูหนาว หิมะตกหนักปิดกั้นถนน เขาขับรถออกจากเส้นทางหลัก ทันใดนั้นมีเด็กนั่งล้อเลื่อนหิมะไถลผ่านหน้ารถในระยะประชิด เขาเบรกทันที

ช่วย Gen Z ไม่สูบ แบบสื่อทหารอากาศ

สื่อกองทัพอากาศร่วมปกป้อง Gen Z ไม่สูบ และจะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่