"เขามากับสายฝน" ตอนที่ 1 (สองปม)

เรื่องเล่าริมทาง จากสองปม

"พิษบุหรี่ไฟฟ้า ร้ายแรงต่อระบบไหลเวียนเลือด และหลอดเลือดหัวใจ"

เปิดผลการวิจัยใหม่ พบว่า "บุหรี่ไฟฟ้า" มีอันตรายต่อระบบไหลเวียนเลือดและหลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลัน และส่งผลในระยะยาว

"สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน"

"กล้าทำดี" รายการของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะมาเป็นสื่อกลางสำหรับเด็ก เยาวชน ในทุกประเด็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องของสุขภาพของเด็กไทย"

"มะเร็งปอด ยังคงครองแชมป์"

"อย่าให้บุหรี่มาทำลายชีวิตคุณ เลิกก่อน ฟื้นร่างกายได้เร็ว ยีดชีวิตคุณอยู่กับคนที่คุณรักได้อีกยาวนาน"

"โคราช 2+7 คุ้มครองเด็กและเยาวชน"

"สำหรับเครือข่ายครูโคราช เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีจุดแข็งที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานมาโดยตลอด และอย่างต่อเนื่อง"

รวมพลังสร้างครอบครัวไทย ให้ปลอดบุหรี่

วิจัยการสูบบุหรี่ในบ้าน พบปัสสาวะในเด็กมีสารพิษจากควันบุหรี่ สถิติเด็กป่วยเพิ่มขึ้นในบ้านที่มีการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ในบ้านเพิ่มความเสี่ยงเด็กติดบุหรี่ 2-3 เท่า และเกือบครึ่งของหญิงตั้งครรภ์ได้รับควันบุหรี่มือสอง

"เลิกได้ ถ้าใจพร้อม"

"ผมสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้น ป.4 ที่ทำอย่างนั้นเพราะ พ่อชอบสูบบุหรี่ ผมเลยขโมยมาลองสูบดูบ้าง ทั้งไอ ทั้งสำลักควัน แต่ก็สนุก ไม่นานพ่อจับได้ ถูกให้ยืนกอดอกฟาดก้นด้วยเข็มขัดนักเรียน"

ฉากบุหรี่ในหนัง จำเป็นไหม?

จากรายงานการศึกษาวิจัยหลายๆ ชิ้น ที่มีออกมาชี้ว่า ฉากสูบบุหรี่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันที่เป็นผลให้ผู้ผลิตภาพยนตร์และละครส่วนหนึ่งที่ตระหนักคิดได้ ยอมตัดลดทอนฉากที่มีบุหรี่เกี่ยวข้องลงไป นอกเหนือไปจากการจัดคุมเรตหนัง เรตละครที่มีควบคุมอยู่แล้ว

ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออกชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายบุหรี่ใหม่

ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ระดับจังหวัดในจังหวัดปราจีนบุรี

"ปฏิญญาร่วมกัน" สร้างสังคมปลอดบุหรี่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ลดจำนวนนักสูบให้เหลือไม่เกิน 7.63 ล้านคน ภายใน 8 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ.2568 เปิดศักราชใหม่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

ครูวิทยากร บทบาทสำคัญเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมครูแกนนำในการเป็นวิทยากร พัฒนาศักยภาพครูให้มีบทบาทการเป็นครูวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งเนื้อหาและบุคลิกภาพ

สื่อกองทัพบก ภาค 2 และภาค 4 ร่วมป้องกันนักสูบหน้าใหม่

สื่อกองทัพภาค 2 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และกองทัพภาค 4 (ภาคใต้ ) ร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางปกป้องนักสูบหน้าใหม่ และลดการสูบบุหรี่ในภูมิภาค การ "สัมมนาสื่อกองทัพ บก ช่วย Gen Z ไม่สูบ" มีสื่อมวลชนของกองทัพเข้าร่วมทั้งหมด 44 คน ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โพลล์ชี้ พ.ร.บ.ยาสูบใหม่ เอานักสูบหน้าใหม่อยู่หรือไม่อยู่ ?

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพลล์" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 คนไทยคิดอย่างไร? หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับไปเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา

รณรงค์สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่

เดินหน้าสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ส.ทร ยกพลขึ้นบก ร่วมปกป้อง Gen Z : ไม่สูบ

ส.ทร.เป็นกลุ่มสื่อกลุ่มสำคัญที่จะมีบทบาทในการลดอัตราการสูบบุหรี่ และเปลี่ยนค่านิยมทหารเรือในการลด ละเลิกสูบ และร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษางดบุหรี่ อิ่มบุญ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ไร้ควันบุหรี่

นครนายกร่วมใจรณรงค์ "ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษางดบุหรี่ อิ่มบุญ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ไร้ควันบุหรี่" คลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก จัดกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา

"การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16" 24-26 กรกฎาคมนี้

24 - 26 กรกฎาคม 2560 พบกันที่การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในแวดวงผู้ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม

เข้าพรรษานี้ โอกาสดีๆ หยุดทำร้าย ทำลายปอด...ด้วยการเลิกบุหรี่

ประสบการณ์ตรง จากสาวแกร่งที่สูบบุหรี่กว่า 18 ปี เลิกได้เพราะปฏิบัติธรรม ได้แง่คิด ได้ข้อสรุป...ไม่ว่าจะเริ่มและเลิก ทุกอย่างอยู่ที่ใจ....

เลิกดูด (บุหรี่) หันมาดื่ม (นม)

อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ได้เขียนบทความนี้ลงในหนังสือพิมพ์มติชน Smartonline ขอคัดลอกบางตอนมานำเสนอ เพื่อให้กับแฟนๆ smart ได้เตือนใจ ได้ข้อคิดดีๆ ต่อคนที่สูบบุหรี่ที่กำลังคิดจะเลิกสูบ

หนุนรุ่นจิ๋ว ช่วยรุ่นใหญ่ สกัดควันร้ายบุหรี่ ....

สื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ ร่วมกับโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ Gen Z ไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และวันต่อต้านยาเสพติด