บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายมากกว่าที่คุณคิด

บุหรี่ไฟฟ้า จะเป็นเครืื่องมือเพื่อช่วยคนเลิกบุหรี่ หรือ จะเป็นตัวล่อให้คนเข้ามาสูบบุหรี่กันแน่ บุหรี่ไฟฟ้า คือ กลยุทธ์ล่าลูกค้าของบริษัทบุหรี่อีกช่องทางหนึ่ง

"ต้อนรับศักราชใหม่กับเว็บไซต์ smartonline" พบกัน "ง่ายขึ้น เร็วขึ้น"

" 17 ปีวารสาร Smart เป็นวารสารด้านการควบคุมยาสูบเล่มเดียวในประเทศไทย ที่นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว เปิดโปงบริษัทบุหรี่ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับเครือข่าย มาอย่างต่อเนื่อง และยังได้มีการพัฒนารูปแบบ สกัดเนื้อหาพร้อมใช้ให้กับเครือข่ายตลอดระยะเวลา 17 ปี"